Tiedotteet 2014

Tälle sivulle on koottu vuonna 2014 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Oppilaitoksissa opetetaan työturvallisuussäännösten vastaista työtapaa: Kärkisorvia ei saa käyttää hiontatyöhön

Etelä-Suomi, työsuojelun vastuualue

Ammatillisissa oppilaitoksissa opetetaan kärkisorvin väärää käyttöä. Kärkisorvia käytetään hiomiseen hiomanauhaa käsissä pidellen. Tämä työmenetelmä on kuitenkin ehdottomasti kielletty.

Käytetyssä, mutta väärässä työmenetelmässä työntekijä pitää molemmilla käsillään kiinni hiomanauhasta, joka on kärkisorviin kiinnitetyn pyörivän kappaleen ympärillä. Käytetyllä työmenetelmällä saadaan hiottua kappaleen pinta tasaiseksi, mutta samalla työntekijän kädet voivat joutua nauhan ja pyörivän, hiottavan kappaleen väliin, jolloin käsi pyörii kappaleen mukana.

Kyseinen työmenetelmä on yleisesti käytössä useilla työpaikoilla. Jopa oppilaitoksissa opastetaan työturvallisuussäännösten vastaisesti käyttämään vaarallista työtapaa. Väärä työmenetelmä on johtanut toistuvasti vakaviinkin työtapaturmiin.

Työturvallisuuslain mukaan työssä saa käyttää vain sellaisia koneita ja työvälineitä, jotka ovat niitä koskevien säännösten mukaisia sekä kyseiseen työhön ja työolosuhteisiin sopivia ja tarkoituksenmukaisia. Myös niiden oikeasta asennuksesta sekä tarpeellisista suojalaitteista ja merkinnöistä on huolehdittava.

Hiontatyöhön tulee käyttää siihen työhön tarkoitettuja laitteita tai kärkisorviin hiontatyötä varten asennettavaa lisälaitetta. Lisätietoa koneen turvallisesta käytöstä löytyy valmistajan ohjeista.

Useita tuomioita kärkisorvin väärästä käytöstä

Lähiaikoina on annettu useita tuomioita työturvallisuusrikoksista, joissa on ollut kyse kärkisorvin käyttämisestä hiontatyöhön.

Helsingin hovioikeus katsoi 14.1.2014 antamassaan tuomiossa, että käytettyä työmenetelmää on pidettävä vaarallisena ja näin ollen piti yritykselle tuomitun 10 000 euron yhteisösakon ennallaan sekä tuomitsi tuotantopäällikön 30 päiväsakon suuruiseen sakkorangaistukseen työturvallisuusrikoksesta ja vamman tuottamuksesta.

Lisätiedot:

Työsuojelun vastuualueen lakimies Anna Tiainen, Etelä-Suomen aluehallintovirasto, puh. 029 501 6448
Helsingin hovioikeus asianumero R 13/24

Muita oikeustapauksia:

  • Itä-Uudenmaan käräjäoikeus on 5.12.2012, asianumero R 12/27
  • Hyvinkään käräjäoikeus 8.3.2012, asianumero R 11/1187


Kuva esittää kärkisorvin väärää käyttöä.

 

 


Päivitetty