Tiedotteet 2014

Tälle sivulle on koottu vuonna 2014 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tiedotteet 2014

Etelä-Suomen aluehallintoviraston ja Kentin kreivikunnan yhteistyösopimus allekirjoitettiin

Etelä-Suomi

Etelä-Suomen aluehallintovirasto ja Iso-Britanniassa sijaitseva Kentin kreivikunta allekirjoittivat Hämeenlinnassa 6.11. Protocol of Co-operation yhteistyösopimuksen. Alueiden välinen yhteistyö aloitettiin jo 1990-luvun alkupuolella Euroopan unionin Sans Frontières -ohjelman myötä. Ensimmäinen virallinen sopimus yhteistyöstä solmittiin vuonna 2002.

Yhteistyötä on vuosien varrella tehty useilla sivistystoimen sektoreilla. Asiantuntijavaihtoihin on osallistunut mm. alueiden kirjasto- ja opetustoimen henkilöstöä. Tarkoituksena on ollut vaihtaa tietoa toimialojen hyvistä käytännöistä sekä saada laajempaa ymmärrystä alan toimintaympäristöstä eurooppalaisessa mittakaavassa. Yhteistyö on ollut erityisen vilkasta nuorisotoimessa, ja myös alueiden nuoret ovat osallistuneet toimintaan nuorisovaihtojen muodossa.

Uudistettu sopimus on voimassa toistaiseksi. Vuosittain päivitettävät toimintasuunnitelmat arvioidaan aina vuoden päättyessä. Tulevaisuudessa yhteistyötä on tarkoitus laajentaa myös muille aluehallintoviraston toimialueille, kuten pelastustoimen ja varautumisen teemoihin.

Lisätietoja:
Johtaja Ullrike Hjelt-Hansson, puh. 0295 016 551
etunimi.sukunimi@avi.fi
Etelä-Suomen AVI

Yhteistyösopimus allekirjoitettiin Vanajanlinnan Vanhassa Kirjastossa.
Allekirjoittajina toimivat ylijohtaja Anneli Taina ja Kent County
Councilin hallituksen jäsen Michael Hill.


Päivitetty

Oikopolut