Tiedotteet 2014

Tälle sivulle on koottu vuonna 2014 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tiedotteet 2014

Esteetön joukkoliikenne on kaikkien etu

(Lappi)

Joukkoliikenteen esteettömyydessä olisi kiinnitettävä huomiota käytettävään kuljetuskalustoon, pysäkkien yhteydessä oleviin reunakiveyksiin tai muihin esteisiin sekä asemarakennusten tiloihin. Liikkumis- ja toimimisesteisten henkilöiden kokemusten perusteella kuljetuskalustossa tulisi huomioida muun muassa tosiasiallinen mahdollisuus päästä linja-autoon (nk. matalalattiaratkaisut) sekä riittävän selkeät reittinumerot tai reittimerkinnät autojen etupaneelissa.

Liikkumis- ja toimimisesteiset ovat henkilöitä, joiden kyky liikkua ja toimia itsenäisesti on sairauden, vamman tai muun syyn takia heikentynyt väliaikaisesti tai pysyvästi. Esteetön ympäristö on heille välttämätön sujuvan liikkumisen ja itsenäisen selviytymisen kannalta. Esteetön ympäristö on kaikkien etu ja helpottaa suuresti myös muita tilojen ja joukkoliikennevälineiden käyttäjiä, kuten lastenvaunujen kanssa liikkuvia pienten lasten vanhempia ja apuvälineiden kanssa liikkuvia ikäihmisiä.

Esteetön joukkoliikenne koostuu kaikkien käytettävissä olevista liikennevälineistä ja pysäkki- ja laiturirakenteista sekä asema- ja terminaalirakennuksista. Lisäksi välttämätön tieto joukkoliikenneaikatauluista on oltava muun muassa pysäkeillä ja terminaalirakennuksissa siinä muodossa, että se on kaikkien saatavilla.

Lapin vammaistyöryhmä toivoo, että kunnat kiinnittävät päätöksenteossa huomiota joukkoliikenteen (ml. palveluliikenne) esteettömyyteen, jotta kaikilla kuntalaisilla tai kunnan alueella liikkuvilla henkilöillä olisi tosiasiallisesti tasavertaiset mahdollisuudet käyttää julkisia liikennevälineitä liikkumisessaan.

Joukkoliikenteen järjestämisessä toimivaltaisia viranomaisia ovat 26 kaupunkiseutua ja 9 elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusta (ELY -keskukset). Niiden tehtävänä on määritellä joukkoliikenteen palvelutaso yhteistyössä kuntien, maakuntaliittojen ja muiden viranomaisten kesken sekä järjestää joukkoliikennepalvelut alueellaan.

Lisätietoja antaa Lapin vammaistyöryhmän puheenjohtaja Raimo Toratti / Tornion Invalidit ry, puh. 040 546 8725, sähköposti raimo.toratti@pp.inet.fi.


Päivitetty