Tiedotteet 2014

Tälle sivulle on koottu vuonna 2014 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tiedotteet 2014

Ei päästetty työkokeiluun toiselle osastolle - työnantajan edustajalle sakot työsyrjinnästä

Etelä-Suomi, työsuojelun vastuualue

Vantaan käräjäoikeus tuomitsi Gigantti Oy:n henkilöstöpäällikön työsyrjinnästä 20 päiväsakon sakkorangaistukseen suuruudeltaan 1 600 euroa. Samassa asiassa oli aiemmin tuomittu työnantaja maksamaan työsuhteen perusteettomasta päättämisestä korvauksena 12 kuukauden palkka, noin 34 000 euroa. Oikeus antoi tuomionsa 23.12.2014.

Tapauksessa työntekijä oli aikaisemmin työskennellyt myyjänä, josta hänet oli siirretty varastoon. Varastotyössä työntekijä oli loukannut selkänsä ja jäänyt pitkälle sairauslomalle. Työntekijälle järjestettiin työkokeilu, joka keskeytyi toisen sairauden vuoksi. Palattuaan sairauslomalta, työntekijälle ei tarjottu myyjäntehtäviä vaan irtisanottiin terveydentilan vuoksi.

Käräjäoikeus katsoi, että vaikka työntekijän oli työkyvytön varastomiehen tehtäviin, olisi tämä suoriutunut myyjän tehtävistä. Käräjäoikeuden mukaan henkilöstöpäällikkö on ollut haluton selvittämään työntekijän sijoittamista hänen työkykyään vastaaviin myyjän tehtäviin. Varsinaista estettä työtehtävien räätälöintiin ei ole näytetty olleen. Oikeuden mukaan työnantajalla ei ollut painavaa hyväksyttävää syytä päättää työntekijän työsuhdetta ja tällä menettelyllä työnantaja oli syyllistynyt työsyrjintään.

Työsuojelun lakimies Aki Eriksson huomauttaa, että työnantajalla on velvollisuus tarjota terveydentilansa menettäneelle muuta työtä ennen irtisanomista. "Työnantajalla on verrattain laaja velvollisuus tarjota kevennettyä työtä tapauksessa, jossa työntekijän työkyky on alentunut. Irtisanomisen tulee olla viimesijainen vaihtoehto ja tällöinkin tulee arvioida työntekijän terveyden kehitystä myös jatkossa" Eriksson muistuttaa.


Lisätietoja:

Lakimies Aki Eriksson, puh. 0295 016 254, etunimi.sukunimi@avi.fi
Työsuojelun vastuualue, Etelä-Suomen aluehallintovirasto


Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue valvoo, että työnantajat noudattavat työelämän lainsäädäntöä ja että työ on mahdollisimman tervettä ja turvallista. Alueella työskentelee 1,1 miljoonaa henkilöä ja valvottavia työpaikkoja on 120 000. Vastuualueella on 200 työntekijää.

www.tyosuojelu.fi


Päivitetty