Tiedotteet 2014

Tälle sivulle on koottu vuonna 2014 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tiedotteet 2014

AVI tarkasti: Tila- ja torimyynnissä vakaus unohtunut ja hintamerkinnöissä puutteita (Länsi- ja Sisä-Suomi)

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto tarkasti kesän aikana alueensa tori- ja tilamyynnin mittaamisvälineitä ja hintamerkintöjä. Valvontakäynneillä tarkastettiin, miten myytävän tuotteen määrä mitataan ja ovatko käytetyt mittaamisvälineet säädösten mukaisesti varmennettuja. Lisäksi tarkastettiin, että tuotteiden myynti- ja yksikköhinnat ovat asianmukaisesti esillä.

Liki puolelle (47 %) elinkeinonharjoittajista jouduttiin antamaan huomautus mittaamisvälineiden epäkohdista ja kahdelle kolmasosaa (72 %) huomautus hintamerkintöjen puutteellisuudesta. Käyntejä tehtiin touko-syys-kuussa Pirkanmaalla, Keski-Suomessa, Etelä-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla yhteensä 203 kpl. Tarkastukset olivat osa Turvallisuus- ja kemikaaliviraston ja aluehallintovirastojen yhteistä valvontakampanjaa.

Vaa'an varmennuksen vanhentuminen ja marjojen lapiointi rasioihin yleisimpiä epäkohtia tori- ja tilamyynnissä

Aluehallintovirasto tarkasti kaiken kaikkiaan 873 mittaamisvälinettä. Kaikista 184 tarkastetusta vaa'asta 36 prosenttia ei täyttänyt mittauslaitelain vaatimuksia. Yleisin puute oli vaa'an varmennuksen vanhentuminen (66 % ). Varmennus puuttui kokonaan 13 vaa'asta ja 9 vaakaa oli varmennuskelvottomia. Kausimyynnissä on tarkastusten perusteella enemmän puutteita kuin muussa kaupankäynnissä. Varmennuskelvottomia vaakoja, esimerkiksi tavallisia keittiövaakoja, oli käytössä lähinnä tilamyynnissä ja pienempien paikkakuntien toreilla.

Vaakojen ja punnusten luotettava toiminta tulee tarkistaa kolmen vuoden välein tehtävässä varmennuksessa. Kappoja ja lieriömittoja ei tarvitse varmentaa käytön aikana, jos mitta ja sen merkinnät pysyvät kunnossa. Torimyynnissä saa muusta kaupankäynnistä poiketen käyttää tilavuusmittoja myös kiinteiden tuotteiden määrän mittaamiseen. Tämä poikkeus koskee tuotantoketjun alkupäässä olevia tuotteita kuten juureksia ja marjoja, eikä esimerkiksi karamelleja saa myydä torikaupassa tilavuuden mukaan. Lieriömittoja ja kappoja tarkastettiin 650 kpl, joista lähes kaikki   (99,5 %) täyttivät lain vaatimukset.

Marjamyynnissä yleisesti käytetyt muovirasiat eivät ole säädösten mukaisia mittoja. Jos marjoja pakataan rasioihin ennen myyntiä, niiden määrä tulee mitata pakattaessa laillisella mitalla, esimerkiksi lieriömitalla tai vaa'alla. Rasioita on useaa kokoa, ja asiakkaan on vaikea arvioida, onko rasian tilavuus se mitä myyjä lupaa. Esimerkiksi Pirkanmaalla aluehallintoviraston tarkastajat joutuivat puuttumaan marjojen lapiointiin lähes puolessa (47 %) myymälöiden edessä sijaitsevista myyntipisteistä.

Tuotteiden litra- ja kilohinnat puutteellisesti esillä kahdella kolmesta myyntipisteestä

Aluehallintovirasto tarkasti hintamerkinnät 176 myyntipisteellä. Huomautuksia annettiin myyntihinnoista 42 kpl (24 %) ja yksikköhinnoista 122 kpl (69 %). Myytäväksi tarkoitetuista tuotteista tulee ilmoittaa myynti- ja yksikköhinnat siten, että ne ovat selkeästi ja näkyvästi esillä. Yksikköhinnalla tarkoitetaan tuotteen kilo- tai litrahintaa. Yksikköhinnan ilmoittaminen parantaa kuluttajan mahdollisuuksia arvioida ja vertailla tuotteiden hintoja ja tehdä tietoon perustuvia valintoja yksinkertaisen vertailun perusteella.

Esimerkiksi 250 g vadelmarasiasta tulee ilmoittaa painon lisäksi myyntihinta x € sekä yksikköhinta y €/kg. Yksikköhintaa ei tarvitse ilmoittaa nippuina myytävistä varhais- ja ruukkuvihanneksista eikä silloin, kun se on sama kuin myyntihinta.

Lisätietoja:

Tarkastaja Brita Ahola, p. 0295 018 521

etunimi.sukunimi@avi.fi

 


Päivitetty

Oikopolut