Tiedotteet 2014

Tälle sivulle on koottu vuonna 2014 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tiedotteet 2014

Aluehallintoviraston marraskuussa tekemät vesi- ja ympäristölupapäätökset

Etelä-Suomi

Liitteenä olevassa luettelossa ovat Etelä-Suomen aluehallintoviraston marraskuussa 2014 tekemät ympäristönsuojelulain ja vesilain mukaiset lupapäätökset.

Kaikki päätökset ja vireillä olevat asiat löytyvät nyt kokonaisuudessaan aluehallintovirastojen Lupa- ja Tietopalvelusta (linkki). Hallintopakkopäätöksiä ei kuitenkaan viedä verkkosivuille.

Aluehallintovirasto ratkaisee ympäristönsuojelulain ja vesilain mukaisia lupa-asioita. Säädöksissä on määräykset siitä, mitkä toiminnat tarvitsevat luvan sekä milloin asian käsittelee AVI ja milloin taas kunnan ympäristönsuojeluviranomainen.

Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttaville toiminnoille tarvitaan ympäristönsuojelulain mukainen lupa. Ympäristöluvan tarvitsevat mm. useat teollisuuslaitokset ja jätehuoltotoiminnot, turvetuotanto, kaivostoiminta, eläinsuojat sekä kalankasvatus.

Vesitaloushankkeiden lupa-asioita säännellään vesilailla. Vesiluvan vaativia toimenpiteitä ovat mm. vedenotto vesihuoltolaitokselle, vesialueen ruoppaaminen ja täyttö, sillan rakentaminen yleisen vesikulkuväylän yli sekä vesijohdon, viemärin tai kaapelin rakentaminen yleisen vesikulkuväylän ali.

Liite:
Etelä-Suomen aluehallintoviraston marraskuussa 2014 tekemät vesi- ja ympäristölupapäätökset, (suomeksi, pdf 142 kt)

Lisätietoja:
ymparistoluvat.etela(at)avi.fi

 


Päivitetty

Oikopolut