Tiedotteet 2014

Tälle sivulle on koottu vuonna 2014 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tiedotteet 2014

Aluehallintoviraston kanteluprojekti tuotti 848 päätöstä vuoden aikana

Etelä-Suomi

Ruuhkautuneita sosiaali- ja terveydenhuollon kanteluita on purettu Etelä-Suomen aluehallintovirastossa valtiovarainministeriön lisärahoituksella reilun vuoden ajan. Sosiaali- ja terveydenhuollon kanteluprojekti päättyi lokakuun lopussa ja projektin loppuraportti valmistui 30.11. Lisämäärärahojen turvin on kyetty palkkaamaan määräaikaiseen virkasuhteeseen useita tarkastajia, ylitarkastajia ja aluehallintoylilääkäreitä.

Projektin tavoitteena oli saada purettua kanteluiden käsittelyssä syntynyt ruuhka ja siten mahdollistaa kantelujen käsittelyaikojen lyhentyminen. Projektin avulla on myös parannettu kantelujen käsittelyprosessia ja käynnistetty aluehallintovirastojen yhteisen sähköisen työympäristön kehittäminen. Siten nopeutetaan kantelujen käsittelyä myös jatkossa.

Projektin puitteissa valmistuneita kantelupäätöksiä oli syyskuun 2014 loppuun mennessä 848 kappaletta, joista terveydenhuollon päätöksiä 514 ja sosiaalihuollon 334. Projektilla on onnistuttu lyhentämään kantelujen käsittelyaikoja. Syyskuun 2014 lopussa ratkaistujen terveydenhuollon kantelujen keskimääräinen käsittelyaika oli pudonnut kuudella kuukaudella, vuodenvaihteen 2013–2014 ajankohdan 20,6 kuukaudesta 14,5 kuukauteen. Sosiaalihuollon kantelujen käsittelyaika on vastaavasti laskenut 13,5 kuukaudesta 9,2 kuukauteen.

Syyskuun 2014 alussa voimaan tulleet hallintolain muutokset todennäköisesti lyhentävät kantelujen käsittelyaikoja edelleen. Laki antaa viranomaisille harkintavaltaa sen suhteen, millaisiin toimenpiteisiin kanteluiden johdosta ryhdytään. Kantelujen käsittelyä voidaan joissakin tapauksissa keventää ja työskentelyn painopistettä siirtää jälkikäteisvalvonnasta ennakoivaan valvontaan.

Myös valmisteilla olevat sosiaalihuollon asiakkaan sekä terveydenhuollon potilaan asemaa ja oikeutta koskevat lainsäädäntömuutokset vahvistavat muistutusmenettelyn ensisijaisuutta kanteluprosessiin nähden.


Lisätietoja:
oikeusturvayksikön päällikkö Päivi Kemppi, puh. 029 501 6141,
etunimi.sukunimi(at)avi.fi
Etelä-Suomen AVI

 

 


Päivitetty

Oikopolut