Tiedotteet 2014

Tälle sivulle on koottu vuonna 2014 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tiedotteet 2014

Aluehallintoviraston maksuja tarkistetaan

Lappi

Valtioneuvoston on antanut 1.1.2014 voimaan tulevan asetuksen aluehallintovirastojen maksuista vuosina 2014 ja 2015. Aluehallintovirastojen maksuja on nostettu maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuden nostamiseksi. Lisäksi asetuksella on säädetty uusista kiinteähintaisista maksuista maksullisen toiminnan kattavuuden parantamiseksi.

Yksityisten sosiaalipalvelujen lupien ja rekisteröintien maksut nousevat. Lisäksi yksityisten sosiaalipalvelujen rekisteröinnin muutoksille on säädetty uudet kiinteähintaiset maksut. Maksujen tasokorotuksilla pyritään parantamaan voimakkaasti alikatteisten yksityisten sosiaalipalvelujen maksujen kustannusvastaavuutta. Samoin yksityisen terveydenhuollon rekisteröintien maksuja nostetaan ja rekisteritietojen muutokselle säädetään uusi kiinteähintainen maksu. Mikrobiologian laboratorioiden hyväksymisen maksu nousee merkittävästi, sillä laboratorioiden hyväksymismenettelyyn kuuluva Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen antama tartuntatautilain mukainen lausunto muuttuu maksulliseksi. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen antaman lausunnon maksullisuudesta ja lausunnon maksun määrästä säädetään sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella.

Myös muun muassa eläinkuljettajalupien, koe-eläinlupien, kauppojen aukioloaikojen poikkeuslupien, panostajan pätevyyskirjojen sekä välitysliikerekisteröintien maksuihin on tehty tasokorotuksia. Ympäristö- ja vesilupien maksuihin on tehty 10 prosentin korotus, minkä lisäksi joidenkin yksittäisten ympäristö- ja vesilupasuoritteiden maksuja on tarkistettu vielä erikseen joko alas- tai ylöspäin.

Uudet maksut koskevat suoritteita, jotka tulevat aluehallintovirastoissa vireille 1.1.2014 alkaen. Ennen vuoden 2014 alkua vireille tulleiden hakemusten maksut määräytyvät vireilletulohetkenä voimassa olleen maksuasetuksen hinnaston mukaisesti.

Valtioneuvoston asetus aluehallintovirastojen maksuista vuosina 2014 ja 2015 (1092/2013), linkki sähköiseen säädöskokoelmaan:

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2013/20131092

Lisätietoja:
ylitarkastaja Keijo Mattila, puh. 0295 017 371

Lapin aluehallintovirasto


Päivitetty