Tiedotteet 2014

Tälle sivulle on koottu vuonna 2014 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tiedotteet 2014

Aluehallintovirasto selvittää lasten ja nuorten ehkäisevien terveyspalvelujen toteutumista kunnissa

Etelä-Suomi

Aluehallintovirastot ovat laatineet yhdessä Valviran kanssa lasten ja nuorten ehkäisevien terveyspalvelujen valvontaohjelman, johon perustuen valvotaan näiden palveluiden toteutumista kunnissa.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on lähettänyt selvityspyynnöt niille alueen kunnille

  • joissa on todettu puutteita opiskeluterveydenhuollon terveystarkastusten järjestämisessä,
  • joissa on havaittu puutteita asetuksessa määritetyille ryhmille suoritettavien määräaikaisten suun terveystarkastusten toteutumisessa tai 
  • joiden antamissa vastauksissa on epäselvyyttä.

Saatujen lisäselvitysten perusteella aluehallintovirasto päättää tammikuussa mihin toimenpiteisiin se ryhtyy, mikäli asetuksen mukainen toiminta ei toteudu kunnissa.

AVIen ja Valviran valtakunnallisen valvontaohjelman painopisteitä ovat vuonna 2014 olleet erityisesti opiskeluterveydenhuollon toteutuminen ja ehkäisevä suun terveydenhuolto.

Terveydenhuoltolaki velvoittaa kuntia edistämään kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia sekä järjestämään neuvola-, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelut. Tarkemassa asetuksessa velvoitetaan kunnat järjestämään neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon palvelut määrätyille väestöryhmille suunnitelmallisesti, moniammatillisesti ja väestön tarpeiden mukaisesti.

Asetuksen toteutumiseen liittyvät seurantatiedot saadaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) keväällä 2014 toteuttamasta Terveydenedistämisaktiivisuus (TEA) perusterveydenhuollossa 2014 -tiedonkeruusta. THL julkaisee laajan tiedonkeruun tulokset joulukuussa 2014 järjestettävässä seminaarissa. Edellisen kerran THL toteutti kyselyn kesällä 2012. Saatujen tietojen perusteella Etelä-Suomen aluehallintovirasto selvitti tuolloin oman toimialueensa terveyskeskusten valmiuksia asetuksen mukaisen toiminnan järjestämiseksi.

Lisätietoja:
ylitarkastaja Anne Arvonen, puh. 029 501 6000 (vaihde),
etunimi.sukunimi@avi.fi
Etelä-Suomen AVI

 


Päivitetty

Oikopolut