Tiedotteet 2014

Tälle sivulle on koottu vuonna 2014 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tiedotteet 2014

Aluehallintovirasto on myöntänyt kauppojen aukioloon poikkeuslupia loppiaiseksi eri puolille Suomea

(Lappi)

Aluehallintovirasto on myöntänyt poikkeuslupia vähittäiskaupan aukioloon eteläisessä Suomessa pääkaupunkiseudulle (Espoo, Helsinki, Porvoo ja Vantaa), Uudenmaan ja Kymenlaakson alueelle, Itä-Suomessa Etelä-Savoon, Pohjois-Savoon ja Pohjois-Karjalaan, Lounais-Suomessa Varsinais-Suomeen, Sisä-Suomessa Pirkanmaalle, Pohjois-Suomessa Pohjois-Pohjanmaalle, Kainuuseen sekä Lappiin.

Lisäksi poikkeuslupia myönnettiin yksittäisille kaupoille eri puolille Suomea. Vähittäiskauppojen aukioloa koskevat poikkeuslupahakemukset ovat koskeneet joko yksittäistä ajankohtaa esim. loppiaista tai laajempaa ajankohtaa, joka kattaa myös loppiaisen.

Raja-alueperusteella myönnetyt poikkeusluvat kattavat myös kaikki kirkolliset ja muut juhlapäivät. Raja-alueperusteella poikkeuslupa on myönnetty Pohjois-Karjalan, Lapin, Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson raja-kuntiin.

Lakimies Juha Lämsän mukaan loppiaisen poikkeusluvan hakemuksia perusteltiin pääasiassa venäläisten matkailijoiden määrällä.

Pienkauppojen tai merkitykseltään vähäisten poikkeuslupien suoritemaksu on 200 euroa, ryhmä- tai tavaratalotyyppisten liikkeiden poikkeuslupien suoritemaksu on 450 euroa ja useamman kuin yhden kunnan alueelle myönnettävän poikkeusluvan suoritemaksu on 600 euroa.

Suoritemaksun määrääminen perustuu valtion maksuperustelakiin, aluehallintovirastoista annettuun lakiin ja valtioneuvoston asetukseen aluehallintoviraston maksuista.

Ammattimaista vähittäiskauppaa ei saa harjoittaa kirkollisena juhlapäivänä, vapunpäivänä, äitienpäivänä, isänpäivänä eikä itsenäisyyspäivänä eikä kello 18:n jälkeen uudenvuodenaattona ja vapun aattona eikä kello 12:n jälkeen jouluaattona ja juhannusaattona.

Aluehallintovirasto voi erityisestä syystä sallia vähittäiskaupan harjoittamisen muinakin kuin säädettyinä aikoina. Erityisenä syynä pidetään liikkeen sijaintiin, matkailuun, yleisötapahtumaan tai vastaavaan tilanteeseen liittyvää tekijää, joka vaikuttaa palvelujen kysyntään. Lupa voidaan myöntää joko määräajaksi tai toistaiseksi.

Vähittäiskaupan sekä parturi- ja kampaamoliikkeen aukioloajoista annetun lain noudattamista valvoo poliisi.

Lisätietoja
Lakimies Juha Lämsä, puh. 0295 017 370 ja ylitarkastaja Pirjo Kleemola-Juntunen, puh. 0295 017  373, Lapin aluehallintovirasto


Päivitetty