Tiedotteet 2020

Tälle sivulle on koottu vuonna 2020 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Ylijohtaja Savolainen Mäntyselän puhdistamon peruskiven muurauksessa Kuusamossa (Pohjois-Suomi)

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ylijohtaja Terttu Savolainen totesi 17.6.2020 Kuusamossa, että Kuusamon kaupunki on ollut jätevesiensä takia melkoisessa lupaprosessien pyörityksessä 1990-luvulta lähtien. Matka on ollut pitkä, että tänään voitiin viettää Kuusamon kaupungin ja Kuusamon energia- ja vesiosuuskunnan Mäntyselän puhdistamon peruskiven muuraustilaisuutta.

Vesioikeus 1996 velvoitti Kuusamon EVOn selvittämään uuden jäteveden puhdistuslaitoksen sijaintia ja jätevesien purkupaikkaa. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on antanut jäteveden puhdistamon perustamiselle luvan 20.1.2020.  Päätöksestä on toki valitettu, mutta se on täytäntöönpanokelpoinen ja näin ollen rakentaminen on voitu aloittaa.

Kuusamon jätevedenkäsittelyasialla on pitkä ja monivaiheinen historia. Aina 1960-luvun alussa Oulun lääninhallitus antoi luvan johtaa jätevedet Torankijärveen. 1972 tänne rakennettiin puhdistamo, joka nyt on käyttöikänsä lopussa. Kevättalvella 2019 puhdistamon katto romahti.

Toive on, että Torankijärven tila lähtisi merkittävästi paranemaan. Syynä ongelmiin on koettu etenkin ennen vuotta 1972 johtuneet päästöt ja niistä aiheutuva järven sisäinen kuormitus.  Ylijohtaja totesi, että välttämättä näiden ongelmien poistaminen ei valitettavasti onnistu pelkästään jätevesien nykyistä käsittelyä tehostamalla.

 

Uuden puhdistamon päästöraja-arvot ovat tiukat

Kuusamon EVO laittoi vuonna 2018 vireille hakemuksen Mäntyharjun puhdistamon osalta. Hakemuksessa selvitettiin kattavasti uusia purkupaikkavaihtoehtoja. PSAVI totesi päätöksessä, että uusien vesistöjen laadun heikentäminen jätevesillä ei ole perusteltua, vaan jätevedet voi johtaa edelleen Torankijärveen, vaikka sen tila on selvästi heikentynyt eikä vastaa vesienhoitolainsäädännössä säädettyjä tavoitteita. ELY tuki vesienhoitoviranomaisena myös tätä ratkaisua, millä oli keskeinen merkitys asian ratkaisemisessa.

Kustannukset muualle johtamisessa todettiin kohtuuttoman suuriksi saataviin hyötyihin nähden. Eli lopulta palattiin takaisin alkuperäiseen ratkaisuun, jossa hyödyt ja haitat kohdistuvat kuusamolaisille.

Uuden puhdistamon päästöraja-arvot ovat tiukat ja edellyttävät modernin puhdistamon rakentamista. Uuden puhdistamon myötä myös päästöt Torankijärveen tulevat pienenemään ja sitä kautta parannetaan mahdollisuuksia tulevaisuudessa parantaa järven tilaa.

 

Kuusamossa yksi maamme tehokkaimmista laitoksista

Kun ottaa huomioon kunnan asukasmäärän, Kuusamon energia- ja vesiosuuskunnan jätevesien käsittely nousee investoinnin myötä valtakunnallisesti yhdeksi Suomen tehokkaimmista.

Suunnitelmat uuden puhdistamon rakentamisesta ovat olleet tiedossa avissa lupamenettelyn ajan. Lupa-asian käsittelyaikataulussa otettiin huomioon hakijan aikataulutoiveet ja asia pystyttiin ratkaisemaan siten, että puhdistamon rakentaminen ja käyttöönotto ovat mahdollisia suunnitellusti.

Ylijohtaja Savolaisen mukaan laitos on Kuusamossa mittava investointi Torankijärven ja kuusamolaisten hyvinvoinnin puolesta. Toivottavasti tästä alkaisi monella tapaa uusi aikakausi Kuusamossa!

 

Lisätietoja:

Terttu Savolainen, Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ylijohtaja terttu.savolainen@avi.fi, puhelin 0295 017 551

 

 


Päivitetty