Tiedotteet 2020

Tälle sivulle on koottu vuonna 2020 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Syyskuussa saa järjestää myös yli 50 hengen tapahtumia, kun niiden turvallisuus varmistetaan

Aluehallintovirastot tekivät maanantaina 24.8.2020 tartuntatautilain mukaiset päätökset yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten järjestämisestä syyskuussa. Päätösten mukaan yli 50 hengen tapahtumia voi järjestää sisätiloissa ja rajatuissa ulkotiloissa silloin, kun tapahtumanjärjestäjä pystyy varmistamaan osallistujien turvallisuuden. Turvallisuus varmistetaan noudattamalla Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön 14.5.2020 antamaa ohjetta koronavirustartuntojen ehkäisemiseksi. Ohjeen taustalla on valtioneuvoston periaatepäätös 6.5.2020 ja siihen sisältyvä linjaus yli 50 henkilön yleisötilaisuuksien järjestämisestä erityisjärjestelyin. Ohjeessa edellytetään muun muassa, että:

  • osallistujien tai seurueiden välille on lähikontaktien välttämiseksi turvattava mahdollisuus 1-2 metrin turvavälien ylläpitämiseen
  • tilanteissa, joissa saattaa syntyä jonoja, ihmisiä pitää muistuttaa ja auttaa turvavälien pitämisessä.
  • järjestäjän pitää ohjeistaa osallistujia turvaväleistä ja hyvästä käsihygieniasta sekä tarjota mahdollisuus käsien puhdistamiseen.

Tapahtumien enimmäisosallistujamääriä ei ole päätöksissä rajoitettu. Kaiken kokoisia tapahtumia voi edelleen järjestää, kunhan niihin osallistuvien turvallisuudesta huolehditaan THL:n ja OKM:n ohjeen mukaisesti.

STM:n uusi ohjauskirje ei aiheuta muutoksia aluehallintovirastojen päätöksiin

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) tiedotti maanantaina 24.8.2020, että sen aluehallintovirastoille lähettämässä ohjauskirjeessä oli kirjoitusvirhe. Ministeriö lähetti aluehallintovirastoille uuden ohjauskirjeen samana päivänä.

Aluehallintovirastojen asiantuntijat käsittelivät syyskuuta koskevia päätöksiä ministeriön uuden ohjauskirjeen, kattavan asiantuntijaselvityksen ja -arvioinnin pohjalta tiistaina 25.8.2020. Johtopäätöksenä todettiin, että aluehallintovirastojen 24.8.2020 antamia päätöksiä ei ole aihetta muuttaa. Suomen epidemiologinen tilanne on kehittynyt epäsuotuisaan suuntaan ja todetut COVID-19-tapaukset ja joukkoaltistukset ovat lisääntyneet elokuun aikana. Tapahtumiin osallistutaan eri paikkakunnilla, jolloin tapahtumassa altistuneet voivat levittää infektiota laajalle alueelle. Rajoitukset ovat siten välttämättömiä kaikkien aluehallintovirastojen toimialueella. Lisätietoa valtakunnallisesta tilanteesta THL:n verkkosivuilla.

Julkaisemme määräyksiimme liittyviä tulkintoja verkkosivuillamme usein kysytyissä kysymyksissä. Tulkinnat voivat tukea tapahtumajärjestäjän päätöksentekoa.

 

Lisätietoja:

24.8.2020 tehdyt päätökset (avi.fi)

Usein kysytyt kysymykset (avi.fi)

Tapahtumajärjestäjien tiedustelut ja neuvonta 0295 016 666 (ma-pe kello 8-11.30 ja 12.30-16), sähköposti: koronainfo@avi.fi

 

Sähköpostiosoitteemme ovat muotoa etunimi.sukunimi@avi.fi

Median yhteydenotot valtakunnallisesti:
Alueellinen viestintäpäällikkö Johanna Koskela, p. 0295 016 131
Alueellinen viestintäpäällikkö Tanja Railo, p. 0295 016 552
Alueellinen viestintäpäällikkö Annette Rinne, p. 0295 018 492
Päätösten valmisteluryhmän puheenjohtaja, johtaja Leena Laajala, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, p. 0295 018 549

Median yhteydenotot alueittain:

Itä-Suomen aluehallintovirasto
Ylijohtaja Soile Lahti, p. 0295 016964
Aluehallintoylilääkäri Tuula Tarkiainen, p. 0295 016 910

Lapin aluehallintovirasto
Ylijohtaja Kaisa Ainasoja, p. 0295 017 345
Aluehallintoylilääkäri Sari Kemppainen, p. 0295 017 350

Lounais-Suomen aluehallintovirasto
Ylijohtaja Mikael Luukanen, p. 0295 018 092
Johtaja Heikki Mäki, p. 0295 018 094

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto
Ylijohtaja Marko Pukkinen, p. 0295 018 582
Aluehallintoylilääkäri Laura Blåfield, p. 0295 018 587

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto
Ylijohtaja Terttu Savolainen, p. 0295 017 551
Aluehallintoylilääkäri Pasi Eskola, p. 0295 017 573

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Ylijohtaja Merja Ekqvist, p. 0295 016 271
Aluehallintoylilääkäri Mikko Valkonen, p. 0295 016 524

 

Tiedotetta päivitetty 26.8.2020 klo 16.00: lisätty linkki 24.8.2020 tehtyihin päätöksiin.


Päivitetty