Tiedotteet 2020

Tälle sivulle on koottu vuonna 2020 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Smart Technology Hub-teknologiakeskukselle myönnetty ympäristölupa, muutos jäähdytysveden ottamista ja mereen johtamista koskevaan vesilupaan

Länsi- ja Sisä-Suomi

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt ympäristönsuojelulain mukaisen luvan Wärtsilä Finland Oy:n Smart Technology Hub-teknologiakeskukselle. Virasto on myös muuttanut vesilain mukaista lupaa, joka liittyy jäähdytysveden ottamiseen ja takaisin mereen johtamiseen. Teknologiakeskus sijaitsee Vaasassa Vaskiluodossa. Aluehallintovirasto antoi päätöksen 7.9.2020.

Luvanhaltija saa aloittaa toiminnan mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Päätös 198/2020 on nähtävillä aluehallintoviraston Lupa-Tietopalvelussa (Dnro LSSAVI/6596/2019) www.avi.fi/lupa-tietopalvelu.

Päätökset löytyvät Lupa-Tietopalvelusta helposti, kun asiakohtaan kirjoittaa päätöksen numeron. Ohjeet Lupa-Tietopalvelun käyttöön.

 

Lisätietoa:
ympäristöylitarkastaja Niina Lindeman, puh. 0295 018 807
ympäristöneuvos Katja Söderlund, puh. 0295 018 778
ympäristöneuvos Christel Engman-Andtbacka, puh. 0295 018 746

etunimi.sukunimi@avi.fi
Länsi- ja Sisä-Suomen AVI


Päivitetty