Tiedotteet 2020

Tälle sivulle on koottu vuonna 2020 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Omatoimikirjastojen määrä kasvaa ja tilojen käyttö monipuolistuu

Aluehallintoviraston vuonna 2019 keräämän kyselyaineiston mukaan omatoimikirjastojen määrä on jatkanut voimakasta kasvua. Edellisen kerran asiaa selvitettiin vuonna 2015. Sen jälkeen omatoimikirjastojen määrä on lähes nelinkertaistunut. Myös uusia omatoimisia palvelupisteitä on suunnitteilla runsaasti.

Aluehallintoviraston kyselyyn vastasi lähes 240 kirjastotoimea Manner-Suomen alueelta. Vastausprosentti oli 86. Omatoimisia palvelupisteitä on kyselyyn vastanneissa kunnissa yhteensä 233 kappaletta. Lähivuosille on suunniteltu kyselyn mukaan jopa 160 uuden omatoimisen palvelupisteen rakentamista. Vuonna 2015 kerätyssä vertailuaineistossa omatoimisia palvelupisteitä oli 61. Omatoimikirjastoja on kaikissa maakunnissa.

− Omatoimikirjastoja voi hyvällä syyllä kutsua ilmiöksi. Omatoimisten palvelupisteiden määrä on kasvanut voimakkaasti viime vuosina, ja tulevaisuuteen suunnataan yhteisöllisyys mielessä, toteaa kirjastotoimen ylitarkastaja Mika Mustikkamäki.

Omatoimikirjastot parantavat ensisijaisesti kirjastopalvelujen saatavuutta. Lisäksi tilojen käyttö on monipuolistunut erilaisten harrasteryhmien ja muiden käyttäjäryhmien ansiosta. Tyypillisiä käyttäjäryhmiä ovat lukupiirit ja erilaiset yhteisöt. Omatoimiajalla kirjastoissa järjestetään myös erilaista ruohonjuuritason kulttuuritoimintaa, kuten konsertteja ja näyttelyitä.

Omatoimikirjastot ovat muuttaneet ja lisänneet kirjastoammattilaisten työtä. Erityisesti tilan ja aineiston järjestelyyn sekä kuljetuksiin käytetty aika on kasvanut. Samalla kirjaston on nähty muuttuvan asiakaslähtöisemmäksi. Samaan aikaan noin kymmenes kyselyyn vastanneista kertoi, omatoimikirjaston avaamisen johtaneen henkilötyövuosien vähenemiseen. Aluehallintovirasto myöntää avustuksia vain hankkeisiin, joilla parannetaan kirjastopalvelujen saatavuutta.

Omatoimikirjastot 2019. Saavutettavuutta ja yhteisöllisyyden kasvua.

Lisätietoja:

Kirjastotoimen ylitarkastaja Mika Mustikkamäki, puh. 029 501 8843, etunimi.sukunimi@avi.fi


Päivitetty