Tiedotteet 2020

Tälle sivulle on koottu vuonna 2020 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Lokakuussa yhä tärkeää varmistaa kokoontumisten turvallisuus - Itä-Suomen kuntien rooli alueellisten tautiryppäiden hoidossa vahvistunut

Itä-Suomi

Itä-Suomen koronavirustilanteen pahenemisen estämiseksi yli 50 hengen yleisötilaisuuksissa ja yleisissä kokouksissa on lokakuussa edelleen varmistettava turvavälit ja riittävä hygienia. Kunnat tekevät tarvittaessa tarkempia rajoituksia, jos koronavirustartuntoja tai äkillisiä joukkoaltistumisia ilmaantuu.

Suomen koronavirustapaukset ovat lisääntyneet. Viime viikkojen aikana on todettu yhä enemmän kotimaasta peräisin olevia laajoja tartuntaryppäitä ja joukkoaltistumisia, jotka ovat johtaneet jatkotartuntoihin. Joukkoaltistumisten ja taudin leviämisen riski on erityisen suuri kaikissa tilanteissa, joissa joukko ihmisiä kokoontuu ja voi päätyä lähikontaktiin keskenään.

Tartuntatautitilanteen pahenemisen estämiseksi Itä-Suomen aluehallintovirasto on 22.9.2020 päättänyt, että yli 50 hengen yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia voi myös lokakuussa järjestää sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa, kun tapahtumajärjestäjä pystyy varmistamaan osallistujien turvallisuuden. Tapahtuman turvallisuus varmistetaan noudattamalla Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön 21.9.2020 päivittämää ohjetta koronavirustartuntojen ehkäisemiseksi.

Ohjeessa edellytetään muun muassa, että:

  • osallistujien tai seurueiden välille on turvattava mahdollisuus 1-2 metrin turvavälien ylläpitämiseen
  • tilanteissa, joissa saattaa syntyä jonoja, ihmisiä pitää muistuttaa ja auttaa turvavälien pitämisessä
  • järjestäjän pitää ohjeistaa osallistujia turvaväleistä ja hyvästä käsihygieniasta sekä tarjota mahdollisuus käsien puhdistamiseen.

Mikäli kokoontumisten turvallisuutta ei pystytä varmistamaan, tapahtumaa ei tule järjestää. Ohjetta on hyvä noudattaa myös pienemmissä yleisö- ja yksityistilaisuuksissa. 

Epidemian hallinta perustuu paikalliseen ja alueelliseen päätöksentekoon

Itä-Suomen aluehallintoviraston päätös ohjaa toimintaa yleisellä tasolla. Jos tartuntatautitilanne pahenee äkillisesti, kunta voi tehdä alueellaan välittömästi tiukempia ja lyhytkestoisempia rajoituksia epidemian leviämisen torjumiseksi. Kunnat, kuntayhtymät, sairaanhoitopiirit ja Itä-Suomen aluehallintovirasto toimivat tiiviissä yhteistyössä viruksen leviämisen estämiseksi sosiaali- ja terveysministeriön laatiman ja 3.9.2020 vahvistetun toimintasuunnitelman mukaisesti.

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän (Essote) alueella on havaittu syyskuussa useita koronavirustartuntoja sekä laajoja altistusketjuja. Mikkelin kaupungin alueella on tehty alueen tartuntatautiviranomaisen (Essote) määräämät paikalliset rajoitustoimet. Itä-Suomen aluehallintoviraston käsitys on, että laajasta paikallisesta tartuntaryppäästä huolimatta tilannetta Essoten alueella on saatu rajattua.

Epidemiologinen tilanne on perustasolla Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän (Sosteri) alueella, Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän (Siun sote) alueella sekä Pohjois-Savossa. Itä-Suomen aluehallintoviraston näkemyksen mukaan Sosterin alueella tilanne vertautuu muuhun Etelä-Savon maakuntaan lyhyen maantieteellisen etäisyyden ja väestön maakunnan sisällä tapahtuvan liikkumisen vuoksi. Sekä Pohjois-Karjalan että Pohjois-Savon sairaanhoitopiirien alueella esiintyy yksittäisiä tartuntoja, joten tilanne on epidemiologisesti perustasolla, mutta edellytykset paikallisille ryppäille ovat olemassa.

Turvaväleistä ja hygieniasta on edelleen huolehdittava

Suomessa epidemiatilanne on kiihtynyt viime viikkojen aikana ja useilla paikkakunnilla esiintyy merkittäviä ryppäitä. Tartuntatilanne Suomessa vaihtelee alueittain, ja eri alueiden tilanne vaihtelee myös ajallisesti. Joukkoaltistumisia ja tautiryppäitä on tähän mennessä esiintynyt epidemiologisesti erilaisilla alueilla, Itä-Suomessa erityisesti Mikkelin kantakaupungissa. Uusien ryppäiden ilmaantumista on mahdotonta ennakoida.

Koska ihmiset liikkuvat alueiden välillä paljon ja etenkin suurempiin tapahtumiin saavutaan usein eri puolilta maata, ei Itä-Suomen aluehallintoviraston toimialueen epidemiologinen tilanne tällä hetkellä mahdollista luopumista yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia koskevista turvaohjeista.

Lisätietoja

Itä-Suomen aluehallintoviraston päätös 22.9.2020

Usein kysytyt kysymykset

Tapahtumajärjestäjien neuvonta

Puh. 0295 016 666 (ma-pe kello 8-11.30 ja 12.30-16)
Sähköposti: koronainfo@avi.fi

Median yhteydenotot

ylijohtaja Soile Lahti, Itä-Suomen aluehallintovirasto, p. 0295 016964, soile.lahti@avi.fi

aluehallintoylilääkäri Tuula Tarkiainen, Itä-Suomen aluehallintovirasto, p. 0295 016 910, tuula.tarkiainen@avi.fi

viestintäpäällikkö Auli Posti, Itä-Suomen aluehallintovirasto, p. 0295 016 854, auli.posti@avi.fi


Päivitetty