Tiedotteet 2020

Tälle sivulle on koottu vuonna 2020 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Lokakuussa on edelleen tärkeää varmistaa tapahtumien turvallisuus

Pohjois-Suomi

Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa järjestettävissä yli 50 hengen yleisötilaisuuksissa ja yleisissä kokouksissa on varmistettava turvalliset olosuhteet kokoontumiselle myös lokakuussa.

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on 22.9.2020 päättänyt, että lokakuussa yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia voi järjestää samoilla periaatteilla kuin syyskuussa. Yli 50 hengen tapahtumia voi järjestää sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa silloin, kun tapahtumanjärjestäjä pystyy varmistamaan osallistujien turvallisuuden. Turvallisuus varmistetaan noudattamalla Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön 21.9.2020 päivittämää ohjetta koronavirustartuntojen ehkäisemiseksi. Tapahtumien enimmäisosallistujamäärää ei rajoiteta.

Suomessa on todettu viime viikkojen aikana yhä enemmän laajoja tartuntaryppäitä ja joukkoaltistumisia, jotka ovat johtaneet jatkotartuntoihin. Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirien alueilla viimeisen kahden viikon COVID-19-tapausten ilmaantuvuus on vaihdellut välillä 2,9-6,9 tapausta 100 000 asukasta kohden.

Jos tartuntatautitilanne pahenee äkillisesti, kunta voi tehdä tiukempia rajoituksia epidemian leviämisen torjumiseksi. Paikallisten viranomaisten tekemät päätökset ja toimenpiteet ovat epidemian hallinnan lähtökohtana, sillä epidemiologinen tilanne voi muuttua äkillisesti ja tautiryvästymät voivat kohdistua pieneen paikkakuntaan. Mahdollisen tartuntaryppään ilmaantuessa sisäisen ja ulkoisen tiedon kulun ja viestinnän merkitys korostuu. Pohjois-Suomen aluehallintoviraston alueella kuntien, sairaanhoitopiirien sekä muiden toimijoiden yhteistyö on toiminut erinomaisesti, ja aluehallintovirasto yhteensovittaa tartuntatautien torjuntatyötä alueella erilaisissa epidemiologisissa tilanteissa.

Turvavälit ja hyvä hygienia ehkäisevät epidemian leviämistä

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätöksen tarkoituksena on ehkäistä alueellaan yleisvaarallisen tartuntataudin leviämistä ja tartuntatautitilanteen pahenemista. Joukkoaltistumisten ja taudin leviämisen riski on erityisen suuri kaikissa tilanteissa, joissa suuri joukko ihmisiä kokoontuu ja voi päätyä lähikontaktiin keskenään. Yleisötilaisuuksissa ja yleisissä kokouksissa tartunnan torjuntatoimista on välttämätöntä huolehtia. THL:n ja OKM:n ohjeessa edellytetään muun muassa, että:

  • osallistujien välille on lähikontaktien välttämiseksi turvattava mahdollisuus 1-2 metrin turvavälien ylläpitämiseen
  • tilanteissa, joissa saattaa syntyä jonoja, ihmisiä pitää muistuttaa ja auttaa turvavälien pitämisessä.
  • järjestäjän pitää ohjeistaa osallistujia turvaväleistä ja hyvästä käsihygieniasta sekä tarjota mahdollisuus käsien puhdistamiseen.

Kun kokoontumisissa noudatetaan riittäviä turvaohjeita, voidaan tartunnan riskiä olennaisesti vähentää.

Lisätietoja:

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätös 22.9.2020

Usein kysytyt kysymykset

Tapahtumajärjestäjien neuvonta puh. 0295 016 666 (ma-pe kello 8-11.30 ja 12.30-16), sähköposti: koronainfo@avi.fi

Median yhteydenotot:

Ylijohtaja Terttu Savolainen, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, p. 0295 017 551, terttu.savolainen@avi.fi

Aluehallintoylilääkäri Pasi Hirvikoski, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, p. 0295 017 598, pasi.hirvikoski@avi.fi

Viestintäpäällikkö Alpo Merilä, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, p. 0295 017 530, alpo.merila@avi.fi


Päivitetty