Tiedotteet 2020

Tälle sivulle on koottu vuonna 2020 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Lokakuun päätös painottaa tapahtumien turvallisuutta

Länsi- ja Sisä-Suomi

Lokakuun alusta voimaan tulevan päätöksen mukaisesti yli 50 hengen tilaisuuksissa ja yleisissä kokouksissa on edelleen varmistettava turvavälit ja riittävä hygienia. Rajoituspäätöksellä pyritään ennaltaehkäisemään taudin kiihtymisvaihetta ja tiukempien rajoitusten tarvetta. Kunnat voivat tarvittaessa tehdä tarkempia paikallisia rajoituksia, mikäli tartuntatilanne kunnan alueella sitä kokonaisuutena arvioiden edellyttää.

Suomen koronavirustilanne ei ole laantunut. Viime viikkojen aikana on todettu yhä enemmän kotimaasta peräisin olevia laajoja tartuntaryppäitä ja joukkoaltistumisia, jotka ovat johtaneet jatkotartuntoihin. Joukkoaltistumisten ja taudin leviämisen riski on erityisen suuri kaikissa tilanteissa, joissa suuri joukko ihmisiä kokoontuu ja voi päätyä lähikontaktiin keskenään.

Tartuntatautitilanteen pahenemisen ennaltaehkäisemiseksi Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on 22.9.2020 päättänyt, että yli 50 hengen yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia voi lokakuussa järjestää sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa syyskuun tapaan silloin, kun tapahtumajärjestäjä pystyy varmistamaan osallistujien turvallisuuden. Tapahtuman turvallisuus varmistetaan noudattamalla Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön 21.9.2020 päivittämää ohjetta koronavirustartuntojen ehkäisemiseksi. Ohjeessa edellytetään muun muassa, että:

  • osallistujien tai seurueiden välille on lähikontaktien välttämiseksi turvattava mahdollisuus 1-2 metrin turvavälien ylläpitämiseen
  • tilanteissa, joissa saattaa syntyä jonoja, ihmisiä pitää muistuttaa ja auttaa turvavälien pitämisessä.
  • järjestäjän pitää ohjeistaa osallistujia turvaväleistä ja hyvästä käsihygieniasta sekä tarjota mahdollisuus käsien puhdistamiseen.

Epidemian hallinta perustuu paikalliseen ja alueelliseen päätöksentekoon

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston päätös ohjaa toimintaa yleisellä tasolla. Jos tartuntatautitilanne pahenee äkillisesti, kukin kunta voi tehdä paikallisesti tiukempia rajoituksia epidemian leviämisen torjumiseksi.

Tartuntatautitilanne Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston alueella vaihtelee sekä paikallisesti, että ajallisesti. Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä todettujen tartuntojen määrä on lisääntynyt syyskuun aikana. Muissa Länsi- ja Sisä-Suomen alueen sairaanhoitopiireissä tilanteen voi vielä katsoa sijoittuvan perustasolle. Etenkin Pirkanmaan ja Keski-Suomen sairaanhoitopiirien alueilta saadun tiedon mukaan suuri osa altistumisista on liittynyt tilanteisiin, joissa on kokoontunut suurempi joukko ihmisiä.

Joukkoaltistumisia ja tautiryppäitä on Suomessa tähän mennessä esiintynyt epidemiologisesti erilaisilla alueilla. Ihmiset liikkuvat alueiden välillä paljon, ja erityisesti suurempiin tapahtumiin saavutaan usein paitsi maakuntarajan takaa, myös eri puolilta maata. Vaikka epidemiologinen tilanne vaikuttaa tällä hetkellä rauhalliselta joillakin Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston toimialueen alueilla, turvaohjeista ei voida vielä luopua.

Lisätietoja:

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston päätös 22.9.2020

Usein kysytyt kysymykset

Tapahtumajärjestäjien neuvonta

Puh. 0295 016 666 (ma-pe kello 8-11.30 ja 12.30-16)
Sähköposti: koronainfo@avi.fi

Median yhteydenotot

Ylijohtaja Marko Pukkinen, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, p. 0295 018 582, marko.pukkinen@avi.fi

Aluehallintoylilääkäri Laura Blåfield, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, p. 0295 018 587, laura.blafield@avi.fi

Johtaja Leena Laajala, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, p. 0295 018 549, leena.laajala@avi.fi

Viestintäpäällikkö Annette Rinne, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, p. 0295 018 492, annette.rinne@avi.fi


Päivitetty