Tiedotteet 2020

Tälle sivulle on koottu vuonna 2020 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Koronavirustilanne hidastaa asiointia aluehallintovirastoissa - suosittelemme sähköistä asiointia

Koronaviruksen aiheuttama tilanne vaikuttaa asiointiin aluehallintovirastoissa. Asioinnissa voi olla viiveitä. Ensisijaisia asiointikanavia ovat sähköposti ja sähköinen asiointi.

Koronaviruksen aiheuttamat vaikutukset näkyvät postitse asioimisessa aluehallintovirastoissa. Postilähetyksien kulussa voi olla viivettä useita päiviä. Tavoitteenamme aluehallintovirastoissa on omalta osaltamme hidastaa koronaviruksen leviämistä sekä turvata palvelujen toimivuus.

Suosittelemme asiakkaita toimittamaan asiakirjansa aluehallintovirastolle hyödyntäen joko kirjaamon sähköpostiosoitetta tai sähköisen asioinnin kanavaa, jos se on käytettävissä. Jos asiakasta koskee aluehallintoviraston jo asettama määräaika, asiakas voi ottaa yhteyttä aluehallintovirastossa kyseistä asiaa käsittelevään virkamieheen.

Kansalaiset, yritykset ja viranomaiset voivat edelleen olla yhteydessä aluehallintovirastoon. Aluehallintovirastot ovat rajoittaneet tarkastuskäyntejä, mutta ohjaavat ja valvovat edelleen tehokkaasti ja varmistavat kansalaisten yhdenvertaisuuden ja oikeusturvan toteutumisen.

Aluehallintovirastojen kirjaamojen sähköpostiosoitteet:

Lisätietoja:

Ryhmäpäällikkö Casper Santelimäki, p. 0295 016 844
Aluehallintovirasto
etunimi.sukunimi@avi.fi


Päivitetty