Tiedotteet 2020

Tälle sivulle on koottu vuonna 2020 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

 

Etelä- Suomen valmiustoimikunta 1.4.2020: Kunnissa tilanne on rauhoittunut ja liikkumisen rajoittamistoimenpiteet on otettu tosissaan 

(Etelä-Suomi)

Etelä-Suomen valmiustoimikunta kokoontui etäyhteyksin 1.4.2020 päivittämään koronatilanteen alueellista tilannekuvaa. Valmiustoimikunta kokoontuu poikkeusoloissa viikoittain. Valmiustoimikunnassa on jäseniä aluehallintovirastosta, ELY-keskuksista, valtion turvallisuusviranomaisista sekä järjestöistä. Edustettuna ovat myös myös alueen kunnat ja kirkko.

Etelä-Suomen alueella asialistalla olivat mm. Uudenmaan liikkumisrajoituksiin liittyvät kysymykset, huoltovarmuusasioista erityisesti suojavarustetilanne ja ravintoloiden ulosmyyntiin liittyvät asiat.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston tilannekuvan mukaan johtaminen alueella on edelleen kunnossa ja toimintavaltuudet ovat riittäviä. Kuntien viesti on ollut, että tilanne on alun poikkeusolojen toteamisen ja toimenpiteiden jälkeen rauhoittunut. Suurinta on huoli desinfiointiaineiden ja suojavarusteiden riittävyydestä.

Huoltovarmuuskeskuksesta kerrottiin, että valtion varmuusvarastoja täydennetään ja varastojen edelleen jakelusta maassa vastaa sosiaali- ja terveysministeriö. STM jakaa tarveharkintaisesti materiaalit edelleen viidelle yliopistolliselle sairaanhoitopiireille, joista jakelu tapahtuu edelleen erityisvastuualueille ja kuntien sairaanhoitoon. Jokaisella kunnalla, yrityksellä ja viranomaisella on itsellään vastuu tarvitsemiensa suojausvarusteiden hankinnasta.

Listan mukaisesti käsiteltiin myös ravintoloiden vähittäismyyntiaihetta, josta todettiin, että ravintoloiden tulee uuden päätöksen mukaisesti olla suljettuna 4.4.- 30.5.2020. " Take away" on ravintoloista edelleen mahdollista niillä ravintoloilla, joilla vähittäismyyntilupa jo on. Uusien vähittäismyyntilupien määrä on aluehallintovirastossa lisääntynyt ja kyselyjä on tullut paljon.

Usein Kysytyt Kysymykset: http://www.avi.fi/web/avi/usein-kysytyt-kysymykset

Uudenmaan liikkumisrajoituksista poliisista kerrottiin, että viesti liikkumisen rajoittamisesta on mennyt muutamassa päivässä hyvin perille. Kun vielä alkuviikosta Uudenmaan rajalla liikenne oli reilusti yli 40 000 ajoneuvoa, 1.4. aamulla ajoneuvomäärä oli enää reilu 10 000. Poliisi kiitteli toimivaa viranomaisyhteistyötä puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen kanssa.

- On ollut ilahduttavaa nähdä tämä virka-avun toimivuus ja viranomaisten välinen yhteistyö tässä tilanteessa, totesi myös aluehallintoviraston ylijohtaja Merja Ekqvist. Tämä toimikuntatyö on äärimmäisen tärkeää ja osallistujien toiveet käsiteltävistä asioista toivotaan. Haemme myös oikeaa tapaa toteuttaa työtä viikoittain.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto tiedottaa valmiustoimikuntatyöskentelyn tuloksista ja jatkotoimenpiteistä kokouksen jälkeen.

Lisätiedot: 

Pelastustoimi ja varautuminen -vastuualueen johtaja Tommi Laurinen, puh. 0295 016 144
Ylijohtaja Merja Ekqvist, puh. 0295 016 271
Etelä-Suomen aluehallintovirasto

etunimi.sukunimi@avi.fi

 


Päivitetty