Tiedotteet 2020

Tälle sivulle on koottu vuonna 2020 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Eläinsuojelulakia on noudatettava kalastustapahtumissa

Viime aikoina saaliskalojen kohtelu kalastuskilpailuissa on saanut runsaasti medianäkyvyyttä ja asiasta on tullut paljon yhteydenottoja valvontaviranomaisiin. Erityisesti keskustelua on aiheuttanut vapaa-ajankalastuksessa, tässä yhteydessä pilkki- ja onkikilpailuissa saaliskaloihin sovellettava lainsäädäntö ja sen tulkinta.

Joissain yhteyksissä esiin on noussut lopetusasetuksen soveltaminen kalastuskilpailuissa. Vapaa-ajankalastus ei kuulu lopetusasetuksen soveltamisalaan. Kuitenkin eläinsuojelulaki koskee kaikkia eläimiä, myös kaloja. Mainitun lain lisäksi noudatetaan vapaa-ajankalastusta koskevaa muuta lainsäädäntöä.

Eläinsuojelulain ensimmäisessä pykälässä todetaan, että lain tarkoituksena on suojella eläimiä parhaalla mahdollisella tavalla kärsimykseltä, kivulta ja tuskalta sekä edistää eläinten hyvinvointia ja hyvää kohtelua.

Saman lain pykälän 32 mukaan eläin on lopetettava mahdollisimman nopeasti ja kivuttomasti sen lopetukseen soveltuvalla menetelmällä ja tekniikalla aiheuttamatta eläimelle tarpeetonta kipua, tuskaa tai kärsimystä.

Aluehallintovirastot katsovat, että kaikkien kalastusta harrastavien on toiminnassaan noudatettava voimassaolevaa lainsäädäntöä. Samoin aluehallintovirastot katsovat, että vapaa-ajankalastusorganisaatioiden tulee toiminnassaan ja ohjeissaan painottaa asiaan liittyvän lainsäädännön noudattamista ja eläinten hyvää kohtelua.

Aluehallintovirastot muistuttavat, että eläinsuojelulakia on aina noudatettava, vaikka sitä ei erikseen kilpailusäännöissä mainita.

Lisätietoja:

Läänineläinlääkäri Anna-Maria Moisander-Jylhä, p. 0295 018 834
Läänineläinlääkäri Kirsi Henttu, p. 0295 018 539
etunimi.sukunimi@avi.fi
Aluehallintovirasto
 


Päivitetty