Tiedotteet 2020

Tälle sivulle on koottu vuonna 2020 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Asiakasturvallisuuden varmistaminen yksityisissä sosiaalihuollon päihdehoitoyksiköissä

Valvira ja aluehallintovirastot ovat 17.6.2020 tarkentaneet yksityisten päihdehoitoa sosiaalihuollon palveluna antavien yksiköiden toimintaedellytyksiä asiakasturvallisuuden varmistamiseksi. Samalla linjaukset ohjaavat valvontaviranomaisia yhtenäisiin lupa- ja rekisteröintikäytäntöihin.

Luvanvarainen laitoskuntoutus 

Päihdehoito ja päihdekuntoutus, jossa asiakkaat ovat kuntoutuksen ajan ympäri vuorokauden ja yksikössä on riittävästi sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöitä, on aina sosiaalihuoltolain mukaista luvanvaraista laitoskuntoutusta. Kyseessä on laitoskuntoutus riippumatta siitä, millä hoitomenetelmällä kuntoutusta yksikössä toteutetaan, mukaan lukien mm. Minnesota-malli, Myllyhoito ja 12-askeleen ohjelma. 

Ilmoituksenvarainen päihdekuntoutus

Ilmoituksenvaraista päihdekuntoutusta on hoitomenetelmästä riippumatta selkeästi avomuotoinen toiminta, jossa on riittävästi sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöitä ja jossa asiakkaat eivät yövy yksikössä.

Ne sosiaalihuollon palveluiden tuottajat, joiden toiminta täyttää luvanvaraisen ja ilmoituksenvaraisen toiminnan edellytykset, merkitään aluehallintovirastojen ja Valviran yhteiseen valtakunnalliseen yksityisten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tuottajien Valveri-rekisteriin.   

Vertaistuellinen toiminta

Vertaistukeen perustuvan päihteettömyyttä tukevan yksikön toiminta, jossa ei ole riittävästi sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöitä, ei ole rekisteröitävää sosiaalipalvelua.

Päihdepalvelujen markkinointi 

Valvontaviranomaiset suosittelevat, että päihdehoitoa ja päihdekuntoutusta tarjoavat toimintayksiköt ilmoittavat verkkosivuillaan ja markkinointinsa yhteydessä selkeästi sen, onko kyseessä viranomaisen hyväksymä yksityinen sosiaalipalvelu, vai onko kyseessä vertaistuellinen toiminta, joka ei ole sosiaalipalvelua ja jota ei siten merkitä rekisteriin. Hyväksytty yksityinen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelu löytyy palvelujen tuottajien rekisteristä.

Kyseessä on asiakasturvallisuuden ja asiakkaan oikeusturvan kannalta tärkeä asia. Mikäli päihdehoitoa antava yksikkö on merkitty yksityisten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tuottajien rekisteriin, yksikön ja henkilöstön toimintaa valvovat kuntien lisäksi aluehallintovirastot ja Valvira.

Mikäli palvelua ei ole merkitty rekisteriin palvelu perustuu yleensä palveluntuottajan ja asiakkaan väliseen sopimukseen. Sopimuksessa ja palveluissa ilmenevien epäkohtien ja erimielisyyksien neuvonta ja ratkaisut kuuluvat silloin kuluttajansuojan piiriin, joissa toimivaltainen viranomainen on Kilpailu- ja kuluttajavirasto sekä kuluttajariitalautakunta.

Kunnan järjestäessä päihdekuntoutusta ostopalveluna asiakkailleen, tulee myös kunnan varmistaa palveluntuottajan rekisteröintitiedot.

Valvira antaa syyskuun 2020 alkuun mennessä asiasta yksityiskohtaisen ohjeen.

 

Lisätietoja:

Valvirassa:

Lilli Autti, ylitarkastaja, p. 0295 209 605, kesäaikana viikoilla 27, 29-33, 35
etunimi.sukunimi(at)valvira.fi

 

Aluehallintovirastoissa:

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Sari Luukko, sosiaalihuollon ylitarkastaja, p. 0295 016 163, kesäaikana viikoilla 28, 31-32,35

Itä-Suomen aluehallintovirasto
Marita Uusitalo, sosiaalihuollon ylitarkastaja, p. 0295 016 951, kesäaikana viikoilla 28-29, 31-34
Pia Sorsa, sosiaalihuollon ylitarkastaja, p. 0295 016 853, 1.9.2020 alkaen

Lounais-Suomen aluehallintovirasto
Marjo Henrichson, sosiaalihuollon ylitarkastaja, p. 0295 018 164, kesäaikana viikoilla 28, 33-35

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto
Pia Ekqvist, sosiaalihuollon ylitarkastaja, p. 0295 018 597, kesäaikana viikoilla 28-30, 32-35

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto
Timo K. Mäkelä, sosiaalihuollon ylitarkastaja, p. 050 396 3420, 3.8.2020 alkaen

Lapin aluehallintovirasto
Marjut Eskelinen, sosiaalihuollon ylitarkastaja, p. 0295 017 378

etunimi.sukunimi(at)avi.fi

 

Tiedotetta on täydennetty 16.7.2020 seuraavalla tekstillä:

Lapin aluehallintovirasto
Marjut Eskelinen, sosiaalihuollon ylitarkastaja, p. 0295 017 378

 

 

 

 


Päivitetty