Tiedotteet 2019

Tälle sivulle on koottu vuonna 2019 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tiedotteet 2019

Valtionavustusta monenlaiseen lapsille ja nuorille suunnattuun toimintaan

Pohjois-Suomi

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt kevään 2019 aikana valtionavustusta erilaisiin lasten ja nuorten kasvua, itsenäistymistä ja yhteisöllisyyttä vahvistaviin toimintoihin.

Lähes kaikissa Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan kunnissa on etsiviä nuorisotyöntekijöitä. Valtionavustuksella tuetaan heidän palkkakustannuksiaan. Koko Pohjois-Suomen alueella työskentelee yhteensä 51 etsivää nuorisotyöntekijää.

Myös nuorten työpajatoimintaa on tarjolla monessa Pohjois-Suomen kunnassa. Valtionavustuksella tuetussa nuorten työpajatoiminnassa työskentelee yhteensä 150 työntekijää, ja pajatoimintaan odotetaan osallistuvan lähes 1 700 nuorta vuoden 2019 aikana. Harrastustoimintaan arvioidaan osallistuvan noin 8 000 lasta ja nuorta. Heille on tarjolla runsaasti erilaisia kerhoja ja päiväleirejä.

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto myönsi kaiken kaikkiaan 3 605 300 € nuorisotyön erilaisiin toimintoihin.

Osallisuus kuuluu kaikille – Kajaanissa huomioidaan kaikki lapset ja nuoret

Kajaanin kaupunki selvittää valtionavustuksen tuella, miten erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten osallisuutta voitaisiin parantaa. Osallisuus kuuluu kaikille -hankkeen tavoitteena on, että kaikki lapset ja nuoret voisivat osallistua kuntien ja eri toimijoiden tarjoamiin monipuolisiin harrastuksiin niin, että lapsen ja nuoren kehitysvaiheet ja yksilölliset ominaispiirteet huomioidaan. Hankkeen avulla vahvistetaan lasten ja nuorten mahdollisuuksia toimia aktiivisesti ja vastuuntuntoisesti suhteessa omaan itseensä, toisiin ihmisiin, yhteiskuntaan ja ympäristöön.

Avustusten jakautuminen ja tunnusluvut

Pohjois-Suomessa lasten ja nuorten toimintaan myönnetyt avustukset jakautuivat seuraavalla tavalla:

  • etsivä nuorisotyö 1 402 500 €
  • nuorten työpajatoiminta 1 800 000 €
  • lasten ja nuorten paikallinen harrastustoiminta 300 000 €
  • nuorten tieto- ja neuvontatyö sekä digitaalinen nuorisotyö 36 000 €
  • nuorisoalan alueellisen ja paikallisen toiminnan kehittäminen 66 800 €

Tarkemmat tiedot avustuspäätöksistä liitteenä (pdf).

Nuorisotilastot-sivustolla www.nuorisotilastot.fi voi tutustua tarkemmin suomalaisen nuorisotyön tilastoihin. Visualisoinnit auttavat hahmottamaan muun muassa avustusten jakautumista eri kohderyhmille.

 

Lisätietoja:

Nuorisotoimen ylitarkastaja Kirsi-Marja Stewart, p. 0295 017652
etunimi.sukunimi@avi.fi
Pohjois-Suomen AVI
 


Päivitetty

lomakkeet