Tiedotteet 2019

Tälle sivulle on koottu vuonna 2019 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Väestönsuojelu ei ole mennyttä maailmaa – viiden maakunnan harjoitus 26.27.11.2019

Länsi- ja Sisä-Suomi

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston alueella järjestetään väestönsuojelun järjestelyjä testaava valmiusharjoitus 26.–27.11.2019. LSS19-valmiusharjoitus järjestetään aluehallintoviraston koko toimialueella, käsittäen viisi maakuntaa ( Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa, Pirkanmaa ja Keski-Suomi) . Kaikki alueen 85 kuntaa harjoituttaa henkilöstöään ja sidosryhmiään laajan väestönsiirron haastaviin tilanteisiin.

Väestönsuojelun suunnittelu on olennainen osa poikkeusoloihin varautumista ja harjoituksen avulla aluehallintovirasto tukee erityisesti kuntien valmiussuunnittelua. Harjoituksen tavoitteena on päivittää väestönsuojelun tilaa ja parantaa valmiuksia. Pelastuslain mukaan tulee pelastustoimen viranomaisten huolehtia niiden vastuulla olevien väestönsuojelutehtävien edellyttämän toiminnan ja suunnitelmien laatimisesta ja yhteensovittamisesta vuoden 2019 loppuun mennessä. Valmiusharjoitus tukee omalta osaltaan tätä velvoitetta.

Väestönsuojelu on yhteinen asia ja sitä on syytä toteuttaa kokonaisturvallisuuden periaatteella. Toimintaympäristön paras asiantuntemus on lähellä toimijaa, kunnassa, viranomaistoiminnassa ja kriittisen infrastruktuurin toimijoissa.

Väestönsuojelun tarve ei ole hävinnyt mutta sen muoto on osin muuttunut

Väestönsuojelu koskettaa kaikkia Suomessa asuvia ja oleskelevia. Viranomaiset, laitokset ja liikelaitokset, jotka ovat velvollisia varautumaan väestönsuojeluun, ovat velvollisia laatimaan pelastuslaitoksen johdolla ja yhteistoiminnassa keskenään tarpeelliset suunnitelmat tehtäviensä hoitamisesta väestönsuojelussa. Kaikilla viranomaisilla on velvollisuus varautua tehtäviensä hoitamiseen myös poikkeusoloissa. Jokaisella kansalaisella on myös velvollisuus omatoimiseen varautumiseen.

Väestönsuojelusta on yksityiskohtaisesti sovittu Geneven yleissopimuksen lisäpöytäkirjoissa, joista ajoista uhkat ovat muuttuneet ja arjen toimintaympäristö on muuttunut voimakkaasti sähköstä ja tietoliikenteestä riippuvaisemmaksi. Valmiusharjoituksiin osallistuvat alueen kunnat, viranomaisia, paikallis- ja aluehallintoa, sekä tarpeen mukaan elinkeinoelämän, tiedotusvälineiden ja järjestöjen edustajia.

Väestönsuojelun järjestämisessä monta ratkaisematonta kysymystä

Väestönsuojelujärjestelyiden nykytilan arviointia on tehty vuoden mittaan yhdessä kuntien ja viranomaisten kanssa. Valmiusharjoituksen tavoitteena on ollut väestönsuojelusuunnitelmien ja valmiuksien päivittäminen ja laadinta alkuvuoden aikana. Varsinaisten harjoituspäivien tavoitteena on puolestaan testata suunnitelmien kyvykkyyttä vastata annettavaan väestönsiirtoa koskevaan harjoitustehtävään.  

Poikkeusolojen aikaiset väestönsiirrot tehdään valtioneuvoston päätöksellä ja sisäministeriö huolehtii siirtymisen yleisjohdosta. Alueellisesti väestönsiirtoa johtaa alueellinen pelastustoimi. Paikallisella ja alueellisella tasolla väestönsuojelun suunnitteluun ja toteuttamiseen on todettu liittyvän paljon selvitettävää. Valmiusharjoituksen kuntakohtaisessa päivässä keskiviikkona 27.11.2019 kootaan kaikki esille tulevat uudetkin kysymykset yhteiseen käsittelyyn ja kerätään kehitysehdotukset.

 

Lisätietoja:

Johtaja Tarja Wiikinkoski, p. 0295 018 800
Ylitarkastaja Juha Kankaanpää, p. 0295 018 844
etunimi.sukunimi@avi.fi
 

Pelastustoimi ja varautuminen vastuualue
Länsi- ja Sisä-Suomen AVI


Päivitetty