Tiedotteet 2019

Tälle sivulle on koottu vuonna 2019 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tiedotteet 2019

Uusi laki parantamaan julkisten verkkopalvelujen saavutettavuutta

Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta tulee voimaan 1.4.2019. Se toteuttaa Suomessa EU:n saavutettavuusdirektiivin, joka velvoittaa julkisen sektorin toteuttamaan verkkosivustonsa ja mobiilisovelluksensa niin sanotun saavutettavuusstandardin eli kansainvälisen WCAG-ohjeistuksen mukaisesti.

Saavutettavuuden huomiointi varmistaa, että mahdollisimman moni ihminen voisi käyttää verkkopalveluja esimerkiksi vammasta tai hankalasta tilanteesta riippumatta. Uusi laki toteuttaa myös YK:n yleissopimusta vammaisten henkilöiden oikeuksista.

Laki velvoittaa käytännössä koko julkisen sektorin ottamaan WCAG-ohjeistuksen huomioon kaikessa verkkosivustojen ja mobiilisovellusten suunnittelussa, toteutuksessa ja päivittämisessä. Lisäksi laki velvoittaa saavutettavuuden huomioimiseen osaa yksityisestä sektorista, kuten finanssialan, liikenne- ja postipalvelujen sekä vesi- ja energiahuollon toimijoita.

Lain velvoitteita tulee noudattaa tiettyjen siirtymäaikojen puitteissa. Esimerkiksi viime vuoden syyskuun jälkeen julkaistujen viranomaisten verkkosivustojen tulee olla saavutettavuusvaatimusten mukaisia jo 23.9.2019 ja aikaisemmin julkaistujen 23.9.2020. Yksityisten toimijoiden osalta siirtymäaika on vähän pidempi eli 1.1.2021 asti ja mobiilisovellusten osalta 23.6.2021 asti.

Etelä-Suomen aluehallintovirastosta valvova ja neuvova viranomainen

Saavutettavuusvaatimusten toteutumisen valvonta on laissa annettu Etelä-Suomen aluehallintoviraston tehtäväksi. Tätä varten AVIin on perustettu saavutettavuuden valvontayksikkö eli kolmehenkinen saavutettavuustiimi. Yksikön tehtävä on valtakunnallinen, ja valvonnan lisäksi neuvonta on keskeinen yksikön tehtävä.

- Saavutettavuus on ollut toistaiseksi aika pienen piirin huomion kohteena Suomessa. Uuden lain myötä hyvin monen toimijan on kiinnostuttava aiheesta. Näemme tämän hienona mahdollisuutena ja haluamme antaa saavutettavuudesta ja uudesta laista mahdollisimman selkeää, kattavaa ja ymmärrettävää neuvontaa ja ohjeistusta, kertoo aluehallintoviraston saavutettavuuden valvontayksikön päällikkö, lakimies Emilia Ojala.

- Työstämme juuri omaa verkkosivustoamme, joka julkaistaan toukokuussa osoitteessa www.saavutettavuusvaatimukset.fi. Sieltä tulee löytymään kattavasti tietoa ja esimerkkejä saavutettavuusvaatimuksista ja saavutettavuudesta yleisemminkin.

Aluehallintoviraston saavutettavuustiimi on jo aloittanut aktiivisen viestinnän ja neuvonnan saavutettavuudesta ja on mm. järjestänyt webinaarin yhdessä valtiovarainministeriön kanssa 22.3. Webinaarin taltiointi löytyy täältä: https://vm.videosync.fi/saavutettavuus-webinaari

 

Lisätietoja saavutettavuusyksiköstä:

Lakimies Emilia Ojala, puh. 029 5016 479

Ylitarkastaja Johanna Koskela, puh. 0295 016 545

Ylitarkastaja Viena Rainio, puh. 0295 016 505

Sähköposti: etunimi.sukunimi(at)avi.fi; saavutettavuus(at)avi.fi

www.avi.fi/saavutettavuus

Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (Finlex)


Päivitetty

lomakkeet