Tiedotteet 2019

Tälle sivulle on koottu vuonna 2019 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Työterveyshuollon etäpalvelusta on sovittava työnantajan ja työterveyshuollon kesken

 

Työsuojelun vastuualue

Kun työterveyshuollon edustaja ja asiakas ovat asioidessaan eri paikassa ja yhteydenpito toteutetaan tekniikan avulla, puhutaan työterveyshuollon etäpalveluista. "Tärkein pointti etäpalvelujen järjestämisessä on se, että asiasta on sovittu työnantajan ja työterveyshuollon kesken ja tämä kirjataan työterveyshuollon toimintasuunnitelmaan", toteaa tarkastaja Johanna Pulkkinen aluehallintoviraston (avi) työsuojelun vastuualueelta.

Työterveyshuollon etäpalveluiden tuottamiseen on laadittu kriteerit, jotka toimivat ohjenuorana myös työsuojeluviranomaiselle tarkastustoiminnassa. Aina on pohdittava tapauskotaisesti, soveltuuko annettava palvelu etäpalveluna tuotettavaksi huomioiden hyvä työterveyshuoltokäytäntö ja ammattieettiset periaatteet. Etäpalveluiden tuottaminen edellyttää paitsi asianmukaisia tiloja ja laitteita, myös koulutettua henkilöstöä ja tietoturvasta huolehtimista.

Työpaikkaselvitys tehdään pääsääntöisesti aina konkreettisesti työpaikalla. Työpaikkaselvitykseen liittyvä suunnittelu, palautteen anto sekä seuranta ja arviointi voidaan taas hyvin toteuttaa etänä. Etäyhteyksien hyödyntäminen antaa hyvän mahdollisuuden joustavaan yhteistyöhön myös työterveyshuoltosopimukseen liittyvissä neuvotteluissa ja niihin liittyvässä yhteydenpidossa.

Työsuojeluviranomainen on mukana Helsingissä 14.11.2019 järjestettävässä Työterveyshuollon moniammatillisessa koulutuspäivässä. Työterveyshuollon ammattilaisilla on nyt loistava mahdollisuus keskusteluun työsuojeluviranomaisen edustajan kanssa niin työterveyshuollon etäpalveluiden tuottamisesta kuin muistakin työturvallisuuteen, työsuojeluun ja työhyvinvointiin liittyvistä asioista.

Lisätiedot:
Tarkastaja Johanna Pulkkinen, p. 0295 018 203
Lounais-Suomen avin työsuojelun vastuualue

Lue lisää:
Työterveyshuollon valvontaohje
Ohje ehkäisevän työterveyshuollon etäpalveluista ja niiden kriteereistä

 


Päivitetty