Tiedotteet 2019

Tälle sivulle on koottu vuonna 2019 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Sosiaalityöntekijöiden rekrytointivaikeudet ja henkilöstön suuri vaihtuvuus vaikeuttavat lastensuojelulain noudattamista, myös määräaikojen laskennassa epäselvyyksiä       

Etelä-Suomi

Osassa kuntia lastensuojelun palvelutarpeen arvioinnin käsittely viivästyy, koska sosiaalityöntekijöitä ei ole riittävästi ja lastensuojeluilmoituksia tehdään entistä herkemmin. Määräaikaylitykset ilmenivät kuntien vastauksista THL:n lakisääteiseen kyselyyn ajanjaksolta 1.10.2018 – 31.3.2019. Lastensuojelulain mukaan palvelutarpeen arviointi on aloitettava seitsemän arkipäivän kuluessa ja arviointiselvitysten tulee olla valmiita kolmen kuukauden kuluessa asian vireille tulosta.

Henkilöstöongelmien lisäksi määräaikojen tilastoinnissa toistuvat vuodesta toiseen tietojärjestelmien käytön osaamiseen liittyvät ongelmat, jotka kuntien selvitysten mukaan aiheuttavat virheellisesti osan ylityksistä. Lisäksi muussa lastensuojelun valvonnassa on käynyt ilmi, että joissakin kunnissa palvelutarpeen arvioinnin kolmen kuukauden määräaika on aloitettu laskemaan ajankohdasta, jolloin ilmoituksen johdosta on päätetty ryhtyä arvioimaan lastensuojelutarvetta. Lain mukaan arvioinnin tulee olla valmis kolmen kuukauden kuluessa asian vireille tulosta eli ilmoituksen kuntaan saapumisen ajankohdasta.

Virheellisesti on menetelty myös palvelutarpeen valmistumisen määrittelyssä. Lastensuojelun palvelutarpeen arviointi on katsottava valmiiksi vasta, kun asiakas on saanut kirjallisen yhteenvedon asiassaan.

Aluehallintoviraston toimenpiteistä huomautus, huomion kiinnitys, käsityksen ilmaisu asiassa tai ohjauskirje kohdistuivat valtakunnallisessa lastensuojelun määräaikavalvonnassa kunnittain seuraavasti:

  • Huomautuksen saivat Hämeenlinna, Sipoo ja Lohja   
  • Huomion kiinnitys annettiin seuraaville: Asikkala ja Orimattila (Phhyky)
  • Käsityksen ilmaisun asiassa saivat Vihti, Karkkila (Ky Karviainen), Hamina, Kotka ja Pyhtää (Kymsote)
  • Ohjauskirje lähetettiin Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymälle.


Lisätietoja
sosiaalihuollon johtava ylitarkastaja Marja-Leena Stenroos, p. 0295 016 206 etunimi.sukunimi@avi.fi
Etelä-Suomen AVI


 


Päivitetty