Tiedotteet 2019

Tälle sivulle on koottu vuonna 2019 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tiedotteet 2019

Sosiaalihuollon valvonnassa vuonna 2018 painopiste oli vanhustenhuollossa - valvontamäärät lisääntyivät

Pohjois-Suomi

Vuonna 2018 Pohjois-Suomen aluehallintovirastossa otettiin käsiteltäväksi 91 sosiaalihuollon valvonta-asiaa. Määrä on 10 % edellisvuotta enemmän. Valvonta-asioista 55 kpl (53 %) kohdistui yksityiseen ja 48 kpl (46 %) julkiseen palveluntuottajaan.

Valvonta-asioihin liittyviä ratkaisuja annettiin 104, joista yli puolet (54 kpl, 52 %) liittyi vanhustenhuoltoon ja noin neljännes (28 kpl, 27 %) lastensuojeluun. Ratkaistujen asioiden määrät lisääntyivät edellisvuodesta 26 % (27 kpl).

Valvonta-asiat perustuivat seuraaviin epäkohtiin.

  • 48 kpl (46 %) henkilöstön mitoitus ja rakenne
  • 14 kpl (13 %) käsittelyaika tai määräaika
  • 13 kpl (13 %) palvelun laatu ja sisältö
  • 10 kpl (10 %) menettelytapavirhe

Valvonta-asioista 18 ei johtanut toimenpiteisiin. Aluehallintovirasto kiinnitti 23 valvontapäätöksessä huomiota vastaisen toiminnan varalle, päätti jatkaa toiminnan valvontaa yhdeksässä tapauksessa, ilmaisi käsityksensä oikeasta toimintatavasta 17 tapauksessa ja antoi 30 kehotusta. Lisäksi yksi asia siirrettiin Valviraan.

Valvonta- ja tarkastuskäyntejä tehtiin sekä julkisiin että yksityisiin sosiaalihuollon ympärivuorokautisiin toimintayksiköihin. Eniten valvontakäyntejä tehtiin vanhustenhuollon ja lastensuojelun yksiköihin. Vanhustenhuollossa valvontakäynnit liittyivät erityisesti henkilöstön riittävyyteen ja palveluiden laatuun.

Lastensuojeluun liittyvässä sijaishuollon valvonnassa aluehallintovirasto lisäsi lasten kuulemista. Valvonnassa keskityttiin erityisesti sijaishuoltoyksiköissä käytettävien rajoitustoimenpiteiden käyttöön, jotka lastensuojelulaki mahdollistaa.


Erityishuoltoa koskevien oikaisuvaatimusten määrät nousussa

Vuonna 2018 otettiin käsiteltäväksi 15 oikaisuvaatimusta, jotka koskivat kehitysvammaisten erityishuolto-ohjelmaa. Ratkaisuja annettiin aikaisempaa enemmän, yhteensä 13. Niistä kuusi palautettiin uudelleen käsiteltäväksi, kuusi hylättiin ja yksi asia raukesi.


Aluehallintovirastojen tilinpäätös vuodelta 2018

Aluehallintovirastojen tilinpäätös vuodelta 2018 on valmistunut. Kaikkien kuuden aluehallintoviraston tilinpäätöstiedot vuodelta 2018 on koottu yhteen raporttiin. Raportti on luettavissa Patiossa.

Liitteet:

 

Lisätietoja:
vanhustenhuolto: sosiaalihuollon ylitarkastaja Marja-Leena Lantto, puh. 0295 017 576
lastensuojelu: sosiaalihuollon ylitarkastaja Saku Vaskivuo, puh. 0295 017 587
erityishuolto: sosiaalihuollon ylitarkastaja Hanna Kivelä, puh. 0295 017 511

Pohjois-Suomen AVI
etunimi.sukunimi@avi.fi


Päivitetty

lomakkeet