Tiedotteet 2019

Tälle sivulle on koottu vuonna 2019 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tiedotteet 2019

Sosiaalihuollon kanteluja ratkaistiin eniten lastensuojeluun ja vanhustenhuoltoon liittyen vuonna 2018

Pohjois-Suomi

Sosiaalihuollon kanteluiden määrä Pohjois-Suomen aluehallintovirastossa kasvoi hieman edellisvuodesta. Eniten otettiin käsiteltäväksi kanteluita lastensuojeluun liittyen.

Pohjois-Suomen aluehallintovirastossa otettiin käsiteltäväksi 168 sosiaalihuollon kantelua vuonna 2018. Määrä on suunnilleen sama kuin edellisenä vuonna. Ratkaisu annettiin 171 kanteluun. Varsinaisia kantelupäätöksiä, joita varten pyydettiin erilliset lausunnot ja selvitykset, tehtiin 70. Lisäksi 41 kanteluun vastattiin kirjeellä. 40 kantelu siirrettiin kantelun kohteena olevaan toimintayksikköön tai sosiaalihuollon johtavalle viranhaltijalle muistutuksena käsiteltäväksi. 19 kantelun osalta tehtiin tutkimattajättämispäätös ja yksi siirrettiin Valviraan käsiteltäväksi. Vuonna 2018 ratkaistuihin kanteluihin sisältyi myös edellisiltä vuosilta ratkaistavaksi siirtyneitä kanteluita.

21 tapauksessa ratkaisu ei johtanut toimenpiteisiin. Aluehallintovirasto antoi kolme huomautusta ja kiinnitti 30 kanteluratkaisussa virkamiehen tai organisaation huomiota vastaisen toiminnan varalle. Käsitys oikeasta toimintatavasta ilmaistiin 12 asiassa ja kehotus annettiin neljässä asiassa. Kaikki annetut huomautukset liittyivät lastensuojeluun.

Huomautuksen ja huomion kiinnittämisen antamisella viranomainen ohjaa lainvastaisesti toiminutta tahoa, jotta esille tulleet virheet eivät toistuisi tulevaisuudessa. Huomautus on huomion kiinnittämistä, käsityksen ilmaisemista ja kehotusta painokkaampi kannanotto virheiden korjaamiseksi.

15 lastensuojeluun ja 11 vanhustenhuoltoon liittyvää kantelua siirrettiin kantelun kohteena olevaan organisaatioon, jossa ne käsitellään muistutuksena. Muistutusmenettelynä asian käsittely on kantelua joustavampi ja nopeampi menettely, jota voidaan käyttää palvelussa havaitun epäkohdan tai virheen korjaamiseksi nopeammin.

Kanteluratkaisut liittyivät seuraaviin sosiaalihuollon aloihin.

  • 72 kpl (42 %) lastensuojelu
  • 32 kpl (19 %) vanhustenhuolto
  • 16 kpl (9 %) omaishoidontuki
  • 13 kpl (8 %) vammaispalvelut

Syinä olivat pääasiassa

  • 49 kpl (29 %) menettelytapavirhe
  • 31 kpl (18 %) palvelujen laatu ja sisältö
  • 21 kpl (12 %) päätöksenteko

Lastensuojeluun liittyvien kanteluiden määrä lisääntyi sen jälkeen, kun mediassa kerrottiin lastensuojelun sijaishuollossa esille tulleista epäkohdista. Lastensuojelun kanteluratkaisuista 55 kohdistui julkiseen ja 17 yksityiseen palveluntuottajaan. Vuoden 2018 aikana ruuhkautunut lastensuojelun kantelujen käsittely on saatu purettua.

Vanhustenhuollon kanteluratkaisut liittyivät palvelutarpeen mukaisten palveluiden järjestämiseen, palvelutarpeen selvittämiseen ja palvelusuunnitelman laatimiseen, päätöksentekoon sekä riittävien resurssien varmistamiseen. Kanteluratkaisuista 26 kohdistui julkiseen ja 6 yksityiseen palveluntuottajaan.


Aluehallintovirastojen tilinpäätös vuodelta 2018

Aluehallintovirastojen tilinpäätös vuodelta 2018 on valmistunut. Kaikkien kuuden aluehallintoviraston tilinpäätöstiedot vuodelta 2018 on koottu yhteen raporttiin. Raportti on luettavissa Patiossa


Liitteet:


Lisätietoja:
vanhustenhuolto: sosiaalihuollon ylitarkastaja Marja-Leena Lantto, puh. 0295 017 576
lastensuojelu: sosiaalihuollon ylitarkastaja Saku Vaskivuo, puh. 0295 017 587

Pohjois-Suomen AVI
etunimi.sukunimi@avi.fi


Päivitetty