Tiedotteet 2019

Tälle sivulle on koottu vuonna 2019 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tiedotteet 2019

Rahanpesun valvontarekisterin sähköinen lomake viivästyy

Rahanpesunlaissa on säädetty, että rahanpesun valvontarekisterin otetaan käyttöön 1.7.2019. Aluehallintoviraston ylläpitämään valvontarekisteriin hakeudutaan sähköisellä lomakkeella. Teknisistä syistä johtuen sähköisen lomakkeen käyttöönotto on viivästynyt. 

Aluehallintovirasto avaa sähköisen lomakkeen valvontarekisteriin hakeutumiseksi mahdollisimman pian, mutta tarkkaa ajankohtaa ei ole tiedossa. Tiedotamme verkkosivuillamme lomakkeen avautumisesta. Pahoittelemme rekisterin käyttöönoton viivästymisestä mahdollisesti aiheutuvaa haittaa.

Viivästymisestä johtuen aluehallintovirasto ei kuluvan kesän aikana kohdista valvontatoimenpiteitä valvottaville tahoille, vaan ryhtyy myöhemmin syksyllä kartoittamaan kuinka moni rekisteröintiin velvoitettu ei vielä ole hakeutunut rahanpesun valvontarekisteriin.

Rahanpesun valvontarekisteri koskee

  • rahoitus- ja sijoituspalveluja tarjoavia tahoja 
  • laki-, kirjanpito- ja veroneuvontapalveluita tarjoavia tahoja 
  • tavara- ja taidekauppaa tekeviä tahoja, jotka ottavat vastaan käteismaksuja vähintään 10 000 euron edestä
  • valuutanvaihtajia ja yrityspalveluita tarjoavia tahoja, joiden on haettava lakkautettavista valuutanvaihtorekisteristä ja yrityspalvelurekisteristä rahanpesun valvontarekisteriin

Lisätietoa:


Päivitetty