Tiedotteet 2019

Tälle sivulle on koottu vuonna 2019 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tiedotteet 2019

 

MEDIATIEDOTE 1.4.2019

Puolustusvoimien terveydenhuollon suunnitelmallinen valvonta vuosina 2016-2018
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, Pasi Eskola, Matti Vainiokangas
Aluehallintovirastojen julkaisuja nro 61/2019
ISSN 2343-3132 (Verkkojulkaisu)
ISBN-978-952-5900-45-3 (Verkkojulkaisu)
Oulu 2019

 

Puolustusvoimissa terveydenhuollossa on onnistuttu hyvin

Puolustusvoimissa toteutetaan vertailukelpoista potilashoitoa suhteessa muuhun julkiseen terveydenhuoltoon. Hoidon järjestämisessä on onnistuttu hyvin huolimatta ajoittaisista lääkäreiden rekrytointivaikeuksista. Tämä käy ilmi Pohjois-Suomen aluehallintoviraston (PSAVI) toteuttamilla valtakunnallisilla ohjaus- ja arviointikäynneillä puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen terveysasemille vuosien 2016 - 2018 aikana.  Tulokset on julkaistu "Puolustusvoimien terveydenhuollon suunnitelmallinen valvonta vuosina 2016-2018" -raportissa.

 

Raportin mukaan hoidosta tehtyjen kantelujen ja muistutusten määrä on ollut vähäinen, ja potilasturvallisuutta vaarantaneet tapahtumat ovat olleet hyvin poikkeuksellisia.

"Hoitoon pääsy toteutuu pääsääntöisesti potilaiden terveydentilan edellyttämässä ajassa. Sairaanhoitopiirien kanssa tehtyjen kumppanuussopimusten mukaisesti erikoissairaanhoitoon pääsy toteutuu nopeammin kuin julkisessa terveydenhuollossa. Puolustusvoimissa on myös kehitetty omavalvontaa. Varusmiehille tehtävistä rutiininomaisista hammastarkastuksista on luovuttu.

Puolustusvoimien terveysasemien tilat mahdollistavat terveydenhuollon toiminnan tällä hetkellä kohtalaisen hyvin, vaikka jonkin verran parannettavaa löytyi valtaosasta kohteista.

Ohjaus- ja arviointikäynneiltä terveysasemilta saatu palaute oli hyvää. Käynnit koettiin hyödyllisiksi ja potilasturvallisuutta parantaviksi ja ne tukivat omavalvonnan kehittämistä."

Loppupäätelmissä raportissa todetaan, että toiminnan kehittämisessä on useita haasteita, joista yksi merkittävimmistä on lääkäreiden ja hammaslääkäreiden rekrytointiin liittyvät ongelmat. "Aktiivisia rekrytointitoimenpiteitä on jatkettu, minkä lisäksi lääkäri- ja hammaslääkärityövoiman saamiseksi on mahdollista hakea myös uusia ratkaisuja esimerkiksi urapolkusuunnittelun, kurssi- ja koulutustarjonnan ja muiden työnantajien kanssa tehtävien yhteisrekrytointien kautta. Yliopistojen kanssa tehtävän koulutusyhteistyön mahdollisuuksia ollaan puolustusvoimissa selvittämässä."

Varusmiesten terveydenhuollon järjestäminen kuuluu Pääesikunnan Logistiikkalaitokseen kuuluvalle Sotilaslääketieteen keskukselle (SOTLK) terveydenhuollon järjestämisestä puolustusvoimissa annetun lain mukaisesti. Lain 1.1.2016 voimaan tulleella muutoksella puolustusvoimien terveydenhuollon organisaatiovalvonta ja ohjaus säädettiin Valviran ja PSAVI:n tehtäväksi. Muutoksella pyrittiin yhdenmukaistamaan puolustusvoimien terveydenhuollon valvonta ja siihen liittyvä ohjaus muun muassa kunnallisen terveydenhuollon ohjauksen ja valvonnan kanssa.

 

Lisätietoja:

Terveydenhuollon ylitarkastaja Matti Vainiokangas, matti.vainiokangas@avi.fi

Aluehallintoylilääkäri Pasi Eskola, pasi.eskola@avi.fi

Linkit:

Aluehallintoviraston tiedotteet 2019

Aluehallintoviraston julkaisut 2019

 


Päivitetty