Tiedotteet 2019

Tälle sivulle on koottu vuonna 2019 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tiedotteet 2019

Omatoiminen aukiolo lisääntyy myös Itä-Suomen kirjastoissa - kirjastojen tilastot 2018 on julkaistu

Itä-Suomi

Kirjastojen ja kirjastoautojen lukumäärä on säilynyt Itä-Suomessa ennallaan. Kirjastojen aukiolotuntien määrä on kasvanut vuodessa merkittävästi omatoimikirjastojen lisääntymisen myötä. Kasvua viime vuoteen verrattuna on 8 prosenttia ja omatoimisten aukiolojen osalta peräti 34 prosenttia. Nyt omatoiminen aukiolo kattaa jo 30 prosenttia kaikista aukioloajoista. Kirjastoautojen määrä on ennallaan, mutta pysäkkien määrä on supistunut yli 8 prosenttia.

Kirjastossa käyntien määrä on myös pysynyt edelliseen vuoteen verrattuna ennallaan, mutta lainojen määrä on vähentynyt 4 prosenttia. Kirjastopalvelut ovat monipuolistuneet ja nykyisin kirjastossa tehdään paljon muutakin kuin lainataan aineistoa.

Musiikin ja elokuvien lainaus kirjastoista vähenee

Kirjastojen lainausluvut ovat hivenen laskeneet. Kokonaislainaus oli Itä-Suomen kirjastoissa 15,4/ asukas, joka on saman suuruinen kuin koko maassa keskimäärin. Lasku johtuu mm. siitä, että musiikkiäänitteiden ja elokuvien lainaus vähenee. Niiden lainaus on vähentynyt jo vuosien ajan erilaisten suoratoistopalveluiden yleistymisen myötä. E-kirjojen (+48 %) ja -lehtien (+54 %) käyttö kasvaa edelleen voimakkaasti, vaikkakin niiden osuus on edelleen pieni. E-kirjojen lainaus on kolme prosentti kaikista kirjalainoista.

Kirjoja hankittiin erityisesti lapsille

Kirjastot ovat panostaneet viime vuonna erityisesti lasten aineistoihin. Huoli lasten lukemisharrastuksen hiipumisesta on saanut kirjastot panostamaan lasten kauno- ja tietokirjojen hankintaan, mikä lisääntyi Itä-Suomen kirjastoissa yli 12 prosenttia. Kirjastojen koko kirja-aineiston hankinta lisääntyi lähes viisi prosenttia.

Lasten lukumäärä on vähentynyt lähes kahdella prosentilla edellisestä vuodesta. Itä-Suomessa oli vuonna 2017 alle 15-vuotiaita lapsia 79 191 ja vuonna 2018 heitä oli 77 736. Vastaavasti kirjalainoja vuonna 2017 oli alle 15-vuotiailla 36,96 kpl/lapsi ja vuonna 2018 niitä oli 37,58 kpl/lapsi.

Käyttäjäkoulutukseen osallistutaan aiempaa useammin

Kirjastojen tapahtumatoiminta on laajentunut viime vuodesta. Osallistujia kirjaston järjestämiin tapahtumiin oli lähes 100 000 henkilöä. Tilastointia tarkennettiin ja ensimmäistä kertaa saatiin selville se, millaisia tapahtumia kirjastot järjestävät:

Itä-Suomen kirjastot vuonna 2018

 • Kirjallisuus ja lukemisen edistäminen:
  tapahtumien määrä 2 445, osallistujien määrä 49 981
   
 • Maailmankatsomukselliset ja yhteiskunnalliset tapahtumat:
  tapahtumien määrä 79, osallistujien määrä 5 216
   
 • Muut kulttuuritapahtumat:
  tapahtumien määrä 464, osallistujien määrä 17 841
   
 • Muut tapahtumat:
  tapahtumien määrä 742, osallistujien määrä 17 940

Yhteensä
tapahtumien määrä 3 730, osallistujien määrä 90 978.

Lisäksi myös muut toimijat järjestivät kirjastoissa paljon erilaisia tapahtumia, niitä oli 2 100 kpl.

Kirjastojen käyttäjäkoulutusten sisältöjä tilastoitiin aiempaa tarkemmin:

Itä-Suomen kirjastot vuonna 2018

 • Monipuoliset lukutaidot:
  koulutusten määrä 1 090, osallistujien määrä 20 535
   
 • Tiedonhaun opetus, tieto-, viestintä- ja digiteknologian käytön opetus, kirjaston käytön opetus:koulutusten määrä 1 324, osallistujien määrä 18 881
   
 • Muut koulutukset:
  koulutusten määrä 107, osallistujien määrä 1 906

Yhteensä
koulutusten määrä 2 521, osallistujien määrä 40 528

Kirjaston palkkaaman henkilökunnan määrä väheni kahdella prosentilla. Kirjastoissa oli 0,72 henkilötyövuotta/1 000 asukasta. Kirjastojen toimintakulut pysyivät lähes ennallaan ja olivat 32 miljoonaa euroa (57,30 euroa/ asukas). Kirjojen ja e-aineiston hankintakulut kasvoivat jonkin verran.

Yleisten kirjastojen tilastot vuodelta 2018 valmistuivat 1.4.2019 ja ovat tutustuttavissa osoitteessa: http://visualisointi.kirjastot.fi/tilastot ja http://tilastot.kirjastot.fi.

Lisätiedot
kirjastotoimen ylitarkastaja Pirkko Rusi, p. 0295 016 518
kirjastotoimen ylitarkastaja Eeva Hiltunen, p. 0295 016 513
etunimi.sukunimi@avi.fi
Itä-Suomen AVI


Päivitetty