Tiedotteet 2019

Tälle sivulle on koottu vuonna 2019 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tiedotteet 2019

Liikkuva opiskelu -avustukset toisen asteen koulutuksen järjestäjille haettavissa

Kehittämisavustuksen tarkoituksena on tukea liikunnallisen toimintakulttuurin muodostumista lukiokoulutukseen ja ammatilliseen koulutukseen. Pyrkimyksenä on, että jokainen opiskelija liikkuu vähintään tunnin päivässä. Avustuksella tuetaan Liikkuva opiskelu -ohjelman toimeenpanoa.

Avustuksen tavoitteena on lisätä opiskelijoiden fyysistä aktiivisuutta ja liikuntaa sekä edistää opiskelukykyä kehittämällä fyysisesti aktiivista toimintakulttuuria toisen asteen oppilaitoksissa. Erityisenä tavoitteena on vähän liikkuvien opiskelijoiden fyysisen aktiivisuuden lisääminen.

Vaikuttavan toiminnan aikaansaamiseksi tulee toteuttaa useita toimenpiteitä ja integroida toiminta osaksi oppilaitoksen ja opiskelijoiden arkea. Hankkeessa voidaan mallintaa aiempia hyviä käytäntöjä sekä kehittää uusia toimintamalleja.

Avustusta voivat hakea lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen järjestäjät eli kunnat, kuntayhtymät tai yksityisen koulutuksen järjestäjät. Kehittämisavustusta voi hakea koulutuksen järjestäjälle kokonaisuudessaan tai sen joillekin oppilaitoksille, toimipisteille tai yksiköille. Haku koskee sekä uusia että vuonna 2017 toisen asteen kokeiluun valittuja hankkeita. Avustukset haetaan aluehallintovirastoista. Avustuksiin voidaan käyttää enintään 2,8 miljoonaa euroa.

Hakuaika alkaa 30.1.2019 ja päättyy 8.3.2019 klo 16.15. Avustusta haetaan aluehallintoviraston sähköisessä asiointipalvelussa https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/fi.

Lue lisää avustuksista (opetus- ja kulttuuriministeriö): https://minedu.fi/avustukset/avustus/-/asset_publisher/liikkuva-opiskelu-avustukset-lukio-ja-ammatillisen-koulutuksen-jarjestajille

Lisätietoja:

Lapin aluehallintovirasto, liikuntatoimen tarkastaja Kai-Matti Joona, p. 0295 017 396

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm, p. 0295 018 822 ja suunnittelija Linda Mård, p. 0295 018 827

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, liikuntatoimen ylitarkastaja Ulla Silventoinen, p. 0295 017 663

Itä-Suomen aluehallintovirasto, liikuntatoimen ylitarkastaja Pirjo Rimpiläinen, puh. 0295 016 515

Etelä-Suomen aluehallintovirasto, ylitarkastaja Kristian Åbacka, p. 0295 016 537

Lounais-Suomen aluehallintovirasto, nuoriso- ja liikuntatoimen tarkastaja Elli-Noora Vienonen, puh. 0295 018 085


Päivitetty