Tiedotteet 2019

Tälle sivulle on koottu vuonna 2019 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Leipomotyöntekijän kolme sormea rasvapuristimeen – sakot työnjohtajalle

Etelä-Suomi, työsuojelun vastuualue

Itä-Uudenmaan käräjäoikeus tuomitsi leipomoalan yrityksen työnjohtajan 10 päiväsakon sakkorangaistukseen työturvallisuusrikoksesta. Käräjäoikeus antoi tuomionsa 27.11.2019.

Tuomio liittyi Vantaalla 29.3.2017 sattuneeseen työtapaturmaan. Kokenut työntekijä oli puhdistamassa rasvapuristinta. Hänen tarkoituksenaan oli tönäistä linjastolta pois sille jäänyt voipala, ja hän ohitti rasvapuristimen suojakuomun turvalukituksen ns. ohitusavainta käyttäen. Puristin teki silloin työliikkeen, jolloin työntekijät toisen käden kolme sormea jäivät puristuksiin ja vahingoittuivat.

Kyseisiä ohitusavaimia oli ennen tapaturmaa ollut työpaikalla yleisesti työntekijöiden käytettävissä ja helposti saatavilla. Niitä oli yleisesti käytetty ajan säästämiseksi konetta puhdistettaessa.

Työnantajan on tarkkailtava työtapojen turvallisuutta

Käräjäoikeus totesi, että työnantajan lakisääteisiin velvollisuuksiin kuuluu työympäristön ja työtapojen turvallisuuden jatkuva tarkkailu. Tätä velvollisuutta asianmukaisesti noudattamalla kyseinen, vaarallinen työtapa olisi havaittu. Käräjäoikeus katsoi työntekijän esimiehenä toimineen työnjohtajan olevan vastuussa tämän tarkkailuvelvoitteen laiminlyönnistä.

"Koneiden erilaisilla suojalaitteilla on tarkkaan harkittu merkitys, ja niiden ohittaminen tavalla tai toisella on aina turvallisuusriski", muistuttaa työsuojelun lakimies Matti Nissinen Etelä-Suomen aluehallintovirastosta.

Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden tuomio 27.11.2019, R 18/3244/766 (ei lainvoimainen)

Lisätiedot:
Lakimies Matti Nissinen, puh. 02950 16139, etunimi.sukunimi@avi.fi
Työsuojelun vastuualue, Etelä-Suomen aluehallintovirasto

www.tyosuojelu.fi

Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue toimii alueellisena työsuojeluviranomaisena. Se valvoo, että työnantajat noudattavat työelämän lainsäädäntöä ja että työ on tervettä ja turvallista.


Päivitetty