Tiedotteet 2019

Tälle sivulle on koottu vuonna 2019 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tiedotteet 2019

Lapsi kadoksissa? Alueellinen maanpuolustuksen erikoiskurssi Vaasassa 30.10.2019

Länsi- ja Sisä-Suomi

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto ja Porin prikaati järjestävät yhteistyössä alueellisen maanpuolustuksen varhaiskasvatuksen teemaan keskittyvän erikoiskurssin Vaasassa 30.10.2019. Kurssille on kutsuttu varhaiskasvatuksen parissa työskenteleviä julkisen ja yksityisen sektorin ammattihenkilöitä. Erityisenä huomiona kurssipäivän aikana on osallistujien kriisinkestävyys, työpaikan erilaisista häiriötilanteista selviytyminen ja kuinka näitä voitaisiin kehittää.

Erikoiskurssilla käsitellään myös laajemmin aluehallinnon valmiutta, maanpuolustusta, varautumista sekä muita kokonaisturvallisuuteen kuuluvia asioita. Pirkanmaan ja Keski-Suomen alueella vastaava kurssi järjestettiin toukokuussa 2019, jonka yhteydessä toteutettiin osallistujien kriisinkestävyyttä selvittävä kysely. Vastauksista selvisi, että varhaiskasvatuksen kentällä on toimipisteitä, joissa varautuminen on huomioitu kokonaisvaltaisesti hyvin, mutta paljon myös kohteita, joissa varautumiseen tulee panostaa huomattavasti lisää. Kriisinkestävyyttä kuvaa se miten eri häiriötilanteisiin on osattu varautua, miten tilanteissa selvitään ja kuinka oma tehtävä edelleen hoidetaan. Kurssin aikana luodaan työjärjestysmalli, jonka avulla esimerkiksi lapsen katoamisen yhteydessä tarvittava toimet pystytään käynnistämään nopeasti, tehokkaasti ja kaikki asiaan liittyvät seikat huomioivalla tavalla.

Kurssin avaa Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston ylijohtaja Marko Pukkinen ja apulaiskomentaja, eversti Asko Valta Porin prikaatista.

Kurssi pidetään Vaasassa, Vamian tiloissa, Ruutikellarintie 4, 65100 Vaasa. Kurssi on sekä suomen- että ruotsinkielinen. Tiedotusvälineet ovat tervetulleita tilaisuuteen klo 12.40–14.35 välisenä aikana. Kahvitauon aikana on mahdollisuus haastatteluihin. Ilmoittautumiset osallistumisesta pyydetään lähettämään perjantaihin 25.10.2019 mennessä sähköpostiin pelastus.lss(at)avi.fi.

Alueellisten maanpuolustuskurssien järjestäminen on aluehallintovirastojen lakisääteinen tehtävä. Alueellisia maanpuolustuskursseja on järjestetty vuodesta 1962 lähtien.
 

Lisätietoja:

Tarja Wiikinkoski, johtaja, p. 0295 018 800
Reijo Malkamäki, pelastusylitarkastaja, p. 0295 018 842
etunimi.sukunim@avi.fi
Pelastustoimi ja varautuminen -vastuualue, Länsi- ja Sisä-Suomen AVI


Päivitetty