Tiedotteet 2019

Tälle sivulle on koottu vuonna 2019 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston tilavalvonta- ja lupafoorumi 23.9.2019 Seinäjoella ja tutustuminen sianlihatuotantoon

Länsi- ja Sisä-Suomi

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston, pohjalaistuottajien ja tuottajajärjestöjen tilavalvonta- ja lupafoorumi kokoontuu 23.9.2019 Seinäjoella. Päivä aloitetaan tutustumalla sianlihatuotantoon Pentti Honkalan tilalla Seinäjoella, Nurmossa ja iltapäivän kokouksessa puretaan ajankohtaiset asiat virastoista ja kentältä.

Sianlihatuotanto on ajankohtainen aihe, kun pinnalla on keskustelu vastuullisesta tuotannosta kotimaassa. Tuottajien vastuullisella toiminnalla on merkittävä rooli myös eläintautien kuten afrikkalaisen sikaruton torjunnassa maassamme. Suomalaisella sianlihantuotannolla on kansallisen laatujärjestelmän status yhtenä harvoista EU:n alueella. Aamupäivän vierailukohde on tila, jossa on kasvatettu porsaita vuodesta 2002 lähtien ja tiloja uudistettaessa on pyritty huomioimaan sikojen hyvinvointi erityisesti lattiarakenteiden osalta. Mukana tilakäynnillä on myös Eläinten terveys ETT ry:n toiminnanjohtaja Ina Toppari.

Iltapäivällä foorumi jatkaa kokouksen merkeissä, jonka asialistalla on mm. aluehallintoviraston suunnitelmat elintarvikevalvonnan ja eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnasta sekä puheenvuoro maatilarakentamisen turvallisuudesta. Oman ajankohtaiskatsauksensa tuovat myös ELY-keskus, Ruokavirasto ja tuottajajärjestöt.

Foorumi jo vakiintunut tiedonvaihtokanava

Tilavalvonta- ja lupafoorumille toimintavuosi on jo kahdeksas. Foorumin tehtävänä on informaatio-ohjauksen, tiedottamisen ja kokemustenvaihdon lisäksi kehittää tilojen tarkastustilanteita sekä valmistella yhteisiä näkemyksiä ministeriöille ja keskusvirastoille. Foorumi sai alkunsa 2011, jolloin akuutti tarve yhteiselle neuvottelupöydälle havaittiin ja kun keskustelu havaittiin hyväksi, toimintaa on jatkettu edelleen vuosittain. Kokouksen puheenjohtajana toimii aluehallintoviraston ylijohtaja Marko Pukkinen.

Tiedotusvälineet ovat tervetulleita seuraamaan tilakäyntiä 23.9.2019 klo 10−11.00 Pentti Honkalan tilalla, Keskinurmontie 64, 60550 Seinäjoki. Mahdolliset haastattelut on mahdollista tehdä tässä yhteydessä ja heti tilaesittelyn jälkeen. Pyydämme teitä vahvistamaan tulonne 20.9.2019 klo 16 mennessä.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen:

Kehittämispäällikkö Harri Varhama, p. 0295 018 558, etunimi.sukunimi@avi.fi
Länsi- ja Sisä-Suomen AVI


Päivitetty