Tiedotteet 2019

Tälle sivulle on koottu vuonna 2019 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Kuusamon kaupungille alueellinen Liikkuva koulu -palkinto

Pohjois-Suomi

Kuusamon kaupunki sai tämän vuotisen alueellisen Liikkuva koulu -palkinnon. Valinnan teki Pohjois-Suomen aluehallintovirasto liikunnan aluejärjestöjen esitysten pohjalta. Palkinnon suuruus on 2 500 euroa, joka on tarkoitettu oppilaiden tai koko kouluyhteisön liikkumisen edistämiseen. Palkinto myönnetään veikkausvoittovaroista.

Kuusamon kaupunki on kehittänyt pitkäjänteisesti ja määrätietoisesti koulujen toimintakulttuuria liikunnallisemmaksi. Mukana toiminnassa on kaikki Kuusamon peruskoulut. Alusta alkaen tavoitteena on ollut toiminnan vakiinnuttaminen osaksi koulujen toimintakulttuuria. Toiminta on kehittynyt jatkuvasti, viimeisimpänä hankkeeseen on palkattu oma liikunnanohjaaja. Hankkeessa on tehty monipuolisesti yhteistyötä eri tahojen kanssa.  

Koulupäiviä on muutettu liikkumista edistäviksi esimerkiksi pitkillä välitunneilla. Erityistä huomiota on kiinnitetty vähän liikkuvien aktivoimiseen. Oppilaita on koulutettu Välkkäreiksi, jotka suunnittelevat ja ohjaavat välituntitoimintaa.

Henkilökuntaa on koulutettu monipuolisesti lisäämään oppilaiden liikkumista koulupäivän aikana. Liikkuvan koulun ja toiminnallisuuden teemat oli nostettu keskeiseksi sisällöksi.  Koulutuksilla on kehitetty opettajien osaamista myös erityistä tukea tarvitsevien lasten innostamiseksi liikkumaan.

Kaupunki on myös aktiivisesti kehittänyt koulunpihoja liikkumiseen innostaviksi rakentamalla niille lähiliikuntapaikkoja. Oppilaille on annettu mahdollisuus olla aktiivisesti mukana lähiliikuntapaikkojen suunnittelussa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö yhteistyössä Opetushallituksen kanssa myöntää vuosittain Liikkuva koulu -palkinnot esimerkillisestä työstä liikunnallisen toimintakulttuurin rakentamiseksi kouluympäristössä. Vuonna 2019 myönnetään yksi valtakunnallinen ja kuusi alueellista palkintoa. Palkitsemisen tarkoituksena on saada aikaan näkyvyyttä ja arvostusta liikkumisen, terveyden ja hyvinvoinnin edistämistyölle koulupäivän aikana, kannustaa käytännön toimijoita laadukkaan työn tekemiseen sekä tuoda esiin tehtyä ansiokasta työtä. Palkitsemiskäytäntö aloitettiin vuonna 2012.

Aiemmat Pohjois-Suomen aluehallintoviraston alueen palkintojen saajat:
2013 Kalajoen kaupunki (valtakunnallinen palkinto)
2014 Salmelan koulu, Sotkamo (alueellinen liikkuva koulu)
2015 Ylivieskan kaupunki (alueellinen liikkuva koulu kunta) 
2016 Kärsämäen kunta (alueellinen liikkuva koulu kunta)
2017 Puolangan kunta (alueellinen liikkuva koulu kunta)
2017 Oulun kaupunki (valtakunnallinen palkinto)
2018 Raahen kaupunki (alueellinen liikkuva koulu kunta)

Palkinnolla halutaan kiinnittää huomiota toimintaan, jossa on rohkeasti, määrätietoisesti ja pitkäjänteisesti lähdetty muuttamaan koulupäivän rutiineja liikunnallisen, fyysisesti aktiivisen ja hyvinvoivan koulupäivän ja elämäntavan mahdollistamiseksi. Esimerkillisen paikallisen toiminnan tunnusmerkkejä ovat muun muassa, että koulussa on kokonaisvaltainen kehittämisote koulun toimintakulttuurin liikunnallistamiseksi, koulupäivän rakennetta on muutettu liikunnalliseen suuntaan, toimintaan pystytään erityisesti aktivoimaan vähän liikkuvia oppilaita sekä lisäämään oppilaiden osallisuutta toiminnan suunnittelussa.

Lisätietoa:
liikuntatoimen ylitarkastaja Ulla Silventoinen, p 0295 017 663
etunimi.sukunimi@avi.fi
Pohjois-Suomen AVI

 


Päivitetty