Tiedotteet 2019

Tälle sivulle on koottu vuonna 2019 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tiedotteet 2019

Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan kirjastojen tilastot 2018 on julkaistu

Pohjois-Suomi

Omatoiminen aukiolo lisääntyy

Kirjastojen lukumäärä on säilynyt ennallaan, mutta niiden aukiolotuntien määrä on kasvanut vuodessa merkittävästi omatoimikirjastojen lisääntymisen myötä. Kasvua viime vuoteen verrattuna on Kainuussa 23 % ja Pohjois-Pohjanmaalla 15 % (koko maassa 9 %). Omatoimiaukio on Pohjois-Pohjanmaalla kaksinkertaistunut ja Kainuussa nelinkertaistunut edelliseen vuoteen verrattuna.

Vaikka omatoiminen kirjastojen käyttö yleistyy, se ei näy kävijöiden määrän tai lainojen määrän kasvuna. Aukioloaika, jolloin henkilökuntaa on paikalla, on vähentynyt hieman (- 2 %).

Kirjalainaus pitää pintansa, e-aineistojen käyttö kasvaa

Kirjastojen kokonaislainaus on Pohjois-Pohjanmaalla aavistuksen kasvanut (+0,3 %), mutta Kainuussa hivenen edelleen laskenut (-2,7 %), Kokonaislainaus oli Kainuussa 15,6 ja Pohjois-Pohjanmaalla 17,4 lainaa asukasta kohden Kokonaislainaus molemmissa maakunnissa on edelleen korkeampi kuin valtakunnallinen keskiarvo 15,4 lainaa asukasta kohden.

Kirjojen lainaus on Pohjois-Pohjanmaalla kasvanut hiukan +0,9 %, mutta Kainuussa kirjalainauksenkin laskusuunta jatkui -3,3 %. Musiikkiäänitteiden ja elokuvien lainaus kirjastoista on jatkanut laskuaan.

E-kirjojen (+50 % Pohjois-Pohjanmaalla ja +71 % Kainuussa) ja -lehtien (+147 % Pohjois-Pohjanmaalla ja +63 % Kainuussa) käyttö kasvaa edelleen voimakkaasti, vaikkakin niiden osuus kirjastolainoista on edelleen pieni. E-kirjojen lainaus on vähän yli prosentti kaikista kirjalainoista eikä e-aineistoja ollut vielä vuonna 2018 saatavilla ihan kaikista alueen kirjastoista. Tänä vuonna e-aineistot on saatu tarjolle kaikkien Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan kirjastojen asiakkaille.

Kirjastot panostavat lasten lukutaitojen edistämiseen

Kirjastot ovat panostaneet viime vuonna erityisesti lasten aineistoihin. Huoli lasten lukemisharrastuksen hiipumisesta on saanut kirjastot panostamaan lastenkirjojen hankintaan. Pohjois-Pohjanmaalla lasten- ja nuortenkirjojen hankinta kasvoi 15 %, Kainuussa kuitenkin vain 0,4 %. Hankintojen kasvu sekä kirjastohenkilöstön lasten lukutaitojen edistämiseen tekemä työ näkyvät myös lasten- ja nuorten kirjalainojen kasvuna: Pohjois-Pohjanmaalla 5 % ja Kainuussa 1,2 %.

Kirjastojen tapahtumat ja käyttäjäkoulutukset suosittuja

Kirjastojen tapahtumatoiminta on laajentunut. Pohjois-Pohjanmaan kirjastot järjestivät reilut 3000 tapahtumaa ja Kainuun kirjastot reilut 500 tapahtumaa vuonna 2018. Osallistujia tapahtumiin oli Pohjois-Pohjanmaalla 73 000 ja Kainuussa lähes 5000. Lisäksi kirjastoissa järjestettiin paljon tapahtumia (n. 750 kpl) myös muiden toimesta.

Kirjastojen järjestämien käyttäjäkoulutusten määrä ja osallistujamäärä kasvoivat. Pohjois-Pohjanmaan kirjastot järjestivät yli 4000 käyttäjäkoulutusta, joissa oli yhteensä noin 46 000 osallistujaa. Kainuun kirjastot järjestivät lähes 300 käyttäjäkoulutusta, joissa osallistujia oli yhteensä lähes 5000

Yleisten kirjastojen tilastot 2018 valmistuivat 1.4. ja ovat tutustuttavissa osoitteessa: http://visualisointi.kirjastot.fi/tilastot ja http://tilastot.kirjastot.fi.

 

Lisätietoja:

Kirjastotoimen ylitarkastaja Merja Kummala-Mustonen, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto
p. 0295 017 552
etunimi.sukunimi@avi.fi


Päivitetty