Tiedotteet 2019

Tälle sivulle on koottu vuonna 2019 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tiedotteet 2019

Jätevedet saa edelleen johtaa Eurajokeen, korvauksia joenrantakiinteistöjen omistajille

Lounais-Suomi

Säkylän kunnan Köörnummen, Apetit Suomi Oyj:n ja JVP-Eura Oy:n jätevedenpuhdistamoiden purkuputkien paikat säilyvät entisillä paikoillaan Eurajoessa.  JVP-Eura Oy:n tulee maksaa korvauksia virkistyskäyttöhaitoista, joita jätevesien Eurajokeen johtaminen on aiheuttanut.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on 12.12.2019 antanut päätökset, joilla tiukennetaan jätevedenpuhdistamoiden voimassa olevia orgaanisen kuormituksen ja fosforikuormituksen lupamääräyksiä. Jätevedenpuhdistamoiden on lisättävä vesistötarkkailupiste Juvajoen liittymäkohdan yläpuolelle. Lisäksi Köörnummen ja JVP-Eura Oy:n jätevedet on hygienisoitava ympäri­vuotisesti.

Köörnummen jätevedenpuhdistamon ja JVP-Eura Oy:n jätevedenpuhdistamon on toimitettava suunnitelma tertiäärikäsittelyn tehostamisesta sekä JVP-Eura Oy:n tasaus- ja varoallaskapasiteetin lisäämisestä, joita ne hakemuksessaan esittivät, Varsinais- Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle 30.6.2020 mennessä. Tehostamistoimenpiteet tulee ottaa käyttöön 30.6.2022 mennessä. Apetit Suomi Oyj:n pitää ruopata jätevesialtaat vuosittain.

Päätöksen nro 492/2019 mukaan JVP-Eura Oy:n on maksettava 305 euron kertakorvaus rantakiinteistöille, jotka sijaitsevat välillä jätevedenpuhdistamon purkupaikka – Eurajoen ja Köyliönjoen yhtymäkohta (Eurakosken alapuolella). Sekä 100 euroa rantakiinteistöille, jotka sijaitsevat jokien yhtymäkohdasta eteenpäin Saharinkoskeen asti. Korvaus on maksettava, elleivät osapuolet sovi asiasta toisin. Korvaus koskee jätevesien Eurajokeen johtamisen aiheuttamia virkistyskäyttöhaittoja vuosilta 2006–2015. Päätös ei koske aiempaan rikosasiaan liittyviä haittoja.

Aluehallintoviraston päätöksistä voi valittaa Vaasan hallinto-oikeuteen.

Päätös nro 489/2019 www.avi.fi/lupa-tietopalvelu
Päätös nro 490/2019 www.avi.fi/lupa-tietopalvelu
Päätös nro 491/2019 www.avi.fi/lupa-tietopalvelu
Päätös nro 492/2019 www.avi.fi/lupa-tietopalvelu

Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualue käsittelee Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Kymenlaakson, Etelä-Karjalan, Varsinais-Suomen ja Satakunnan maakuntien alueiden ympäristönsuojelulain ja vesilain mukaisia lupahakemusasioita.

Lisätietoja:
ympäristölakimies Sinikka Laitakari p. 0295 016 414
etunimi.sukunimi@avi.fi
Etelä-Suomen AVI


Päivitetty