Tiedotteet 2019

Tälle sivulle on koottu vuonna 2019 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tiedotteet 2019

Itä-Suomen alueellinen Liikkuva koulu -palkinto 2019 Kiteen kaupungille

Itä-Suomi

Opetus- ja kulttuuriministeriö, Opetushallitus ja Itä-Suomen aluehallintovirasto ovat yhteistyössä myöntäneet alueellisen Liikkuva koulu -palkinnon 2019 Kiteen kaupungille. Palkinto on 2 500 euron arvoinen ja se myönnetään tunnustuksena ansiokkaasta toiminnasta liikunnallisen toimintakulttuurin edistämiseksi kouluympäristössä. Kunniakirja luovutettiin Liikkuva koulu ja opiskelu -alueseminaarissa 13.11.2019 Kuopiossa.

Palkitsemisen tarkoituksena on saada aikaan näkyvyyttä ja arvostusta liikkumisen, terveyden ja hyvinvoinnin edistämistyölle koulupäivän aikana, kannustaa käytännön toimijoita laadukkaan työn tekemiseen sekä tuoda esiin tehtyä ansiokasta työtä. Palkinnolla halutaan kiinnittää huomiota toimintaan, jossa on rohkeasti, määrätietoisesti ja pitkäjänteisesti lähdetty muuttamaan koulupäivän rutiineja liikunnallisen, fyysisesti aktiivisen ja hyvinvoivan koulupäivän ja elämäntavan mahdollistamiseksi. Myönnetty palkinto tulee käyttää oppilaiden tai koko kouluyhteisön fyysisen aktiivisuuden ja liikunnan edistämiseen kouluympäristössä.

Palkitsemisperusteissa todettiin, että Kiteen kaupunki on toteuttanut Liikkuva koulu -kehittämistoimintaa pitkäjänteisesti ja laaja-alaisesti osana koulujen arkea yhteistyössä eri hallintokuntien kesken. Kehittämistyö kytkeytyy opetussuunnitelmaan ja kaikki koulut ovat mukana Liikkuva koulu -toiminnassa.

Apulaisrehtori Arja Makkonen kertoo, että keskeinen onnistuminen on hankkeen aikana syntynyt verkostoituminen ja rakenteiden muotoutuminen koulujen toimintakulttuuriin. Liikkuva koulu -hankkeessa on toiminut koulujen yhteysopettajien tiivis verkosto kokoontuen säännöllisesti jakamaan vinkkejä, omia onnistumisia, tietoa, mutta myös pohtimaan yhdessä vastauksia haasteisiin. Jokaisessa perusopetuksen koulussamme on koulupäivän rakennetta muutettu niin, että pitkät välkät mahdollistavat liikkumisen monipuolisesti. Toiminnallisuutta ja liikkumista pyritään edistämään hankituilla välineillä sekä koulupäivän aikana siirtymiset koulun ulkopuolisiin ympäristöihin pyritään järjestämään kävellen tai polkupyörillä (koululla omat Jopot tai polkupyörät käytettävissä). Sitten on hyvää yhteistyötä seurojen, kuten Kiteen Pallon, Keski-Karjalan Rastin sekä Kesälahden Urheilijoiden kanssa, jolloin teemapäivätkin järjestyvät kivasti yhteistyössä.

Lisätietoja
liikuntatoimen ylitarkastaja Pirjo Rimpiläinen, p. 040 506 0115, etunimi.sukunimi@avi.fi
apulaisrehtori Arja Makkonen, p. 040 105 1146, etunimi.sukunimi@edu.kitee.fi


Päivitetty