Tiedotteet 2019

Tälle sivulle on koottu vuonna 2019 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tiedotteet 2019

Hyviä uutisia Itä-Suomesta - Pohjois-Karjalassa saa esimerkillistä palliatiivistä hoitoa

Itä-Suomi

Itä-Suomen aluehallintovirasto palkitsi Siun soten palliatiivisen keskuksen kunniakirjalla esimerkillisestä, alueellisesti kattavasta ja kokonaisvaltaisesta palliatiivisen hoidon ja saattohoidon järjestämisestä.

Itä-Suomen aluehallintoviraston ylijohtaja Sirkka Jakonen sekä johtaja Ulla Ahonen luovuttivat tunnustuksen esimerkillisestä, alueellisesti kattavasta ja kokonaisvaltaisesta palliatiivisen hoidon ja saattohoidon järjestämisestä Siun soten palliatiiviselle keskukselle maanantaina 4.11.2019 Joensuussa.

Osastonhoitaja Satu Hyytiäinen, ylilääkäri Leena Surakka, ylijohtaja Sirkka Jakonen ja johtaja Ulla Ahonen.

Tunnustuksen vastaanottivat osastonhoitaja Satu Hyytiäinen (vas.) ja ylilääkäri Leena Surakka. Tunnustuksen luovuttivat ylijohtaja Sirkka Jakonen sekä johtaja Ulla Ahonen. Kuva: Anne Kejonen

Vuoden 2018 alussa perustettu Siun soten palliatiivinen keskus koordinoi koko Pohjois-Karjalan maakunnan alueen saatto- ja palliatiivista hoitoa. Palliatiivisessa hoidossa keskeisintä on oireita lievittävä hoito ja potilaan mahdollisimman hyvän elämänlaadun turvaaminen viimeisiin hetkiin saakka. Edellytyksenä onnistumiselle on monien eri alojen ammattilaisten sekä potilaan ja hänen läheistensä tiivis yhteistyö. Toiminta kattaa kaikki terveydenhuollon vaiheet lähipalveluista erikoissairaanhoitoon saakka. Tiivis yhteistyö ensihoidon kanssa turvaa myös haja-asutusalueilla asuvien potilaiden hoitoa.

Palliatiivinen keskus on valtakunnallisesti ensimmäisiä, joka täyttää sosiaali- ja terveysministeriön vuoden 2017 lopulla julkaisemat suositukset saatto- ja palliatiivisen hoidon järjestämisestä. Keskuksella on myös palliatiivisen lääketieteen koulutusoikeudet ja se järjestää palliatiivisen hoidon koulutusta kaikille maakunnan terveydenhuollon ammattilaisille.

Siun soten palliatiivinen keskus haluaa toiminnallaan varmistaa, että potilaat ja heidän läheisensä tuntevat olonsa turvalliseksi ja että apu on aina käsillä. Tätä esimerkillistä, alueellisesti kattavaa ja kokonaisvaltaisen palliatiivisen hoidon ja saattohoidon järjestämistä Itä-Suomen aluehallintovirasto haluaa huomioida ja nostaa näin esiin.

Valvontaviranomaisen toiminnasta useimmin uutisiin päätyvät tapaukset, jolloin on havaittu epäkohtia tai puutteita lainsäädännön noudattamisessa. Itä-Suomen aluehallintoviraston toimintaan kuuluu vahvasti vuorovaikutteinen ohjaus ja arviointi jälkikäteisen valvonnan ohella. Päätimme huolella seurata, mitä hyviä uutisia aluehallintoviraston toimialoihin ja toimijoihin liittyen kuulemme. Tällaiset hyvät uutiset haluamme pitkin vuotta nostaa esiin ja huomioida Hyviä uutisia -kunniakirjalla.

Lisätietoja
ylijohtaja Sirkka Jakonen, p. 0295 016 900, etunimi.sukunimi@avi.fi, Itä-Suomen aluehallintovirasto


Päivitetty