Tiedotteet 2019

Tälle sivulle on koottu vuonna 2019 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tiedotteet 2019

Essotelle määräys huolehtia hoitotakuun toteutumisesta lastenpsykiatrian tutkimus- ja hoitotiimissä

Itä-Suomi

Itä-Suomen aluehallintovirasto on 29.4.2019 antanut Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymälle (Essote) lastenpsykiatrian tutkimus- ja hoitotiimiä koskevan valvontapäätöksen, jossa aluehallintovirasto määrää 300.000 euron uhkasakon uhalla Essotea huolehtimaan tutkimus- ja hoitotiimin hoitoon pääsystä terveydenhuoltolain edellyttämällä tavalla. Toiminnan tulee olla lainmukaista 31.10.2019 mennessä.

Itä-Suomen aluehallintovirasto vastaanotti 6.4.2018 Essoten lastenpsykiatrian tutkimus- ja hoitotiimiltä epäkohtailmoituksen siitä, että hoitotakuu ei toteudu lastenpsykiatrian toiminnassa ja potilaat joutuvat eriarvoiseen asemaan lääkäripalvelujen saannin suhteen. Työntekijöiden mukaan toimintamallit eivät ole vakiintuneet, eri tiimit eivät toimi yhteen, perehdytys on puutteellista ja potilasmäärä on suuri työntekijää kohden. Lähetejonot sekä psykologin tutkimus- ja terapiajonot ovat pitkiä.

Henkilökunta kertoo paineesta vähentää ostopalveluna toteutettavia lasten yksilöpsykoterapioita ja muita hoitoja sekä rajoittaa ympärivuorokautiseen erikoissairaanhoitoon lähettämistä.

Potilaita ei saada siirrettyä jatkohoitoon, koska toimivaa jatkohoitoa ei perustasolla ole. Tutkimus- ja hoitotiimillä on suuri huoli potilaista, mutta myös henkilökunnasta. Aluehallintovirasto pyysi ilmoituksen perusteella selvityksen Essoten perhepalvelujen esimieheltä ja teki valvontakäynnin lastenpsykiatrian tutkimus- ja hoitotiimiin 13.11.2018.

Essoten hallitus totesi 14.2.2019 antamassaan selvityksessä, että kilpailutuksessa syksyllä 2018 kuntayhtymä sitoutui hankkimaan lastenpsykiatrian vastaanotolle (tutkimus- ja hoitotiimi sekä akuutti- ja konsultaatiotiimi) ostopalveluna lääkäripalvelua 5 pv/vko eli 20 pv/kk. Tarjoamastaan 8 pv/vko palveluntuottaja on pystynyt varmistamaan lääkäripalveluja 6 h/vko eli 3 pv/kk. Mikäli palveluntuottaja pystyy toimittamaan lääkäripalvelua tarjouksensa mukaisesti, kuntayhtymä on selityksensä mukaan valmis hankkimaan sitä puitesopimuksen mukaisesti.

Koska lastenpsykiatriseen tutkimukseen ja hoitoon pääsy ei toteudu lain edellyttämällä tavalla, Itä-Suomen aluehallintovirasto määrää kolmensadantuhannen (300.000,-) euron uhkasakon uhalla Essoten huolehtimaan tutkimus- ja hoitotiimin hoitoon pääsystä terveydenhuoltolain 53 §:n mukaisesti. Mikäli kuntayhtymä ei voi tuottaa palveluja itse, sen on järjestettävä hoito hankkimalla se muilta palveluntuottajilta. Toiminnan tulee olla lainmukaista 31.10.2019 mennessä ja kuntayhtymä velvoitetaan lisäksi huolehtimaan siitä, että kiireettömään hoitoon pääsy toteutuu lain mukaisesti myös tulevaisuudessa.

Lisäksi Itä-Suomen aluehallintovirasto kiinnittää Essoten huomiota siihen, että lähetteiden käsittelyn tulee olla yhdenmukaista ja perusterveydenhuollon sekä erikoissairaanhoidon hoitoonpääsyn seurannan kannalta yksiselitteistä. Essoten tulee myös huolehtia terveydenhuoltolain mukaisten, luotettavien ja tarkistettujen tietojen julkaisemisesta internetissä tai muulla sovitulla tavalla neljän kuukauden välein.

Itä-Suomen aluehallintovirasto velvoittaa Etelä-Savon sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän antamaan aluehallintovirastolle 30.11.2019 mennessä selvityksen siitä, miten kiireettömään hoitoon pääsy lastenpsykiatrian tutkimus- ja hoitotiimissä on saatettu lain edellyttämälle tasolle. Selvitykseen tulee liittää tietojärjestelmästä tulostetut luotettavat tiedot hoitoa odottavista potilaista. Selvitys tulee antaa myös siitä, miten lähetteiden käsittelyaikoja, hoidon tarpeen arvioinnin toteutumista määräajassa ja hoidon toteutumista määräajassa seurataan omavalvonnan keinoin, sekä kenen vastuulla edellä mainittujen seikkojen seuraaminen on.

Lisätietoja
aluehallintoylilääkäri Marja Kuronen, p. 0295 016 800, etunimi.sukunimi@avi.fi, Itä-Suomen aluehallintovirasto


Päivitetty