Tiedotteet 2019

Tälle sivulle on koottu vuonna 2019 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Eläinkuljetusten valvonta Seinäjoen raveissa: kalusto kunnossa, papereissa puutteita

Länsi- ja Sisä-Suomi

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston eläinlääkärit valvoivat Seinäjoen raveissa kaupallisia eläinkuljetuksia 28.11.2019. Valvonnassa tarkastettiin yhdeksän hevoskuljetusta, joista yhdellä oli asiakirjat kunnossa. Voimassa oleva eläinkuljettajalupa oli kolmella tarkastuksen kohteena olleista kuljettajista. Kaikilla kuljettajilla oli kuitenkin vähintään eläinkuljettajan pätevyystodistusta varten vaadittava koulutus käytynä, ja useimmilla myös pätevyystodistus haettuna. "Moni oli selkeästi siinä käsityksessä, että pätevyystodistus on sama asia kuin kuljettajalupa" kertoo tarkastuksia tehnyt läänineläinlääkäri Terhi Simonen-Jokinen.  "Kaikki olivat kuitenkin varautuneet tarkastukseen ja paperiasioita oli yritetty hoitaa kuntoon ja tarkastetut kuljetusvälineet olivat moitteettomassa kunnossa. Puuttuvasta eläinkuljettajaluvasta ja pätevyystodistuksesta voi saada sakot, joten ne kannattaa laittaa kuntoon", neuvoo Simonen-Jokinen.

Lisätietoa kaupallisista kuljetuksista löytyy Ruokaviraston tänä syksynä julkaisemasta sähköisestä oppaasta: https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/tietoa-meista/asiointi/oppaat-ja-lomakkeet/viljelijat/elainten-pito/elainten-suojelu-ja-kuljetus/kaupalliset_elainkuljetukset_maanteilla_fi.pdf

Mikäli on epäselvää, onko kuljetus kaupallinen, eläinkuljettajan on hyvä ottaa yhteyttä oman alueensa aluehallintoviraston läänineläinlääkäriin.

Hevosten kuljetuksia koskeva lainsäädäntö


Kaikkia hevosten kuljetuksia koskee eläinsuojelulaki ja laki eläinten kuljetuksesta: https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2006/20061429

sekä Neuvoston asetus (EY 1/2005) eläinten suojelusta kuljetuksen ja siihen liittyvien toimenpiteiden aikana: https://mmm.fi/documents/1410837/1818168/elainkuljetusasetus_1_2005_fin.pdf/1b014cfd-801c-44a8-b9eb-dfe51e96e51c/elainkuljetusasetus_1_2005_fin.pdf
 

Lisätietoja:  

läänineläinlääkäri Terhi Simonen-Jokinen p. 0295 018 554
läänineläinlääkäri Annika Hippi p. 0295 018 846


Päivitetty