Tiedotteet 2019

Tälle sivulle on koottu vuonna 2019 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Beställaren ska utreda lättföretagarens förpliktelser i byggbranschen

Ansvarsområdet för arbetarskyddet vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland specificerar utredningsskyldigheten enligt beställaransvarslagen att gälla även så kallade lättföretagare. Med lättföretagare avses i allmänhet en person som säljer tjänster i eget namn och fakturerar för arbetet genom en faktureringstjänst. En lättföretagare har inte nödvändigtvis ett FO-nummer.

Arbetslagstiftningen i Finland känner inte till termen lättföretag. Arbetet utförs huvudsakligen i ett anställningsförhållande eller som företagare. I allmänhet finns det inget anställningsförhållande mellan lättföretagare och faktureringstjänst.

Utredningsskyldigheten för en beställare gällande byggverksamhet sträcker sig även till situationer där avtalsparten inte har anställda. Om beställaren har avtalat med lättföretagaren om arbetsprestationer som rör byggverksamhet och om avtalets värde är minst 9 000 euro, ska beställaren inhämta utredning om lättföretagaren i enlighet med beställaransvaret.

Vilka utredningar ska inhämtas om lättföretagaren?

Om arbetet enligt avtalet utförs av en företagare ska beställaren inhämta utredning av skatteregisteruppgifter, handelsregisterutdrag samt utredning av betalda skatter från avtalsparten. Om avtalsparten är lättföretagare ska beställaren skaffa utredningar om hur lättföretagaren skött sina förpliktelser. Faktureringstjänsten kan inte lämna utredningar för lättföretagarens del.

Oftast har lättföretagaren inte något FO-nummer och hen är inte registrerad i förskottsuppbördsregistret, registret över mervärdesskatteskyldiga, arbetsgivarregistret eller i handelsregistret. Då kan beställaren be avtalsparten om en fritt formulerad utredning av att denne inte finns i Skatteförvaltningens register eller i handelsregistret.

Den viktigaste utredningen som beställaren ska inhämta är utredningen om frågor som gäller skattebetalning. Om lättföretagaren inte har FO-nummer antecknas det inte i det  offentliga skatteskuldsregistret. Därför ska beställaren begära intyg om skattebetalning direkt från avtalsparten. Lättföretagaren får ett intyg angående sig själv om betalda skatter eller ett skatteskuldsintyg exempelvis från Skatteförvaltningens tjänst MinSkatt.

Hur fullgör beställaren sin utredningsskyldighet i praktiken?

Att fullgöra utredningsskyldigheten tillsammans med lättföretagaren medför inte en orimlig administrativ börda för beställaren och belastar inte heller lättföretagaren. Beställaren kan till exempel be lättföretagaren att skicka intyg om skattebetalning per e-post. Samtidigt kan lättföretagaren i meddelandefältet berätta i fri form att hen inte har FO-nummer och att uppgifter i skatteregistret eller handelsregisterutdrag därför inte finns att tillgå. På så sätt har beställaren fullgjort sin utredningsskyldighet. Beställaren ska spara de erhållna utredningarna i två år efter att arbetet enligt avtalet har avslutats.

Ytterligare information:
Jurist Noora Haapa-alho, tfn 029 501 6240, fornamn.efternamn@avi.fi
Överinspektör Joonas Heinilä, tfn 029 501 6447, fornamn.efternamn@avi.fi

Ansvarsområdet för arbetarskydd, regionförvaltningsverket i Södra Finland

Ansvarsområdet för arbetarskydd vid regionförvaltningsverket i Södra Finland är den regionala arbetarskyddsmyndigheten. Det övervakar att arbetsgivarna följer lagarna och bestämmelserna som gäller arbetslivet och att arbetet utförs på ett sunt och säkert sätt.  Ansvarsområdet svarar för tillsynen av lagen om beställarens ansvar i hela Finland.


Päivitetty