Tiedotteet 2019

Tälle sivulle on koottu vuonna 2019 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Avustusta liikunnallisen elämäntavan paikalliseen kehittämiseen

Aluehallintovirastolta voi hakea avustusta liikunnallisen elämäntavan paikalliseen kehittämiseen vuodeksi 2020.

Avustuksen päätavoitteena on lisätä ihmisten liikuntaa ja fyysistä aktiivisuutta elämän eri vaiheissa, erityisesti vähän liikkuvien keskuudessa. Liikunnallisen elämäntavan kehittämisavustuksilla tuetaan paikallisia kehittämishankkeita, joissa edistetään eri ikä- ja väestöryhmiin kuuluvien ihmisten liikunnallista elämäntapaa ja lisätään väestön liikuntaa liikuntasuositusten mukaisesti. Hanke voi olla tarkoitettu yksittäiselle kohderyhmälle tai toiminta voi olla esimerkiksi luontoliikuntaa tai perheliikuntaa, joka yhdistää eri ikä- ja kohderyhmiä ilmiöpohjaisesti.

Haun pääpainopisteinä vuonna 2020 ovat liikkuva varhaiskasvatus, liikkuva aikuinen sekä Ikiliikkuja, jossa pyrkimyksenä on ikäihmisten toiminta- ja liikuntakyvyn säilyminen ja paraneminen.

Avustus on tarkoitettu kunnille sekä varhaiskasvatusta järjestäville rekisteröidyille yhteisöille ja säätiöille.

Hakuaika on 25.10. - 29.11.2019 klo 16.15 saakka.  Avustusta haetaan aluehallintoviraston sähköisessä asiointipalvelussa https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/fi.

Hakuohje ja tietoa kehittämisavustuksesta on opetus- ja kulttuuriministeriön verkkosivuilla.

Tietoa aluehallintoviraston avustuksista nuorisotoimintaan, kirjastoille ja liikuntahankkeisiin liittyen on verkkosivulla http://www.aviavustukset.fi/ . Verkkosivulta materiaalit-kohdasta löytyy myös tallenne 30.10. pidetystä Liikunnallisen elämäntavan infotilaisuudesta, jossa mm. esiteltiin hakuohjetta, uutta avustussivustoa sekä käynnissä olevia hankkeita.

 

Lisätietoja:
Etelä Suomen aluehallintovirasto: sivistystoimentarkastaja Ilpo Piri, p. 0295 016 559
Itä-Suomen aluehallintovirasto: liikuntatoimen ylitarkastaja Pirjo Rimpiläinen, puh. 0295 016 515
Lapin aluehallintovirasto: liikuntatoimen ylitarkastaja Kai-Matti Joona, p. 0295 017 396
Lounais-Suomen aluehallintovirasto: liikuntatoimentarkastaja Tiina Kaijanen, p. 0295 018 303
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto: sivistystoimentarkastaja Satu Sjöholm, p. 0295 018 822, ylitarkastaja Simo Luukkainen, p. 0295 018 824
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto: liikuntatoimen ylitarkastaja Ulla Silventoinen, p. 0295 017 663

etunimi.sukunimi@avi.fi


Päivitetty