Tiedotteet 2019

Tälle sivulle on koottu vuonna 2019 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Attendolle 350 000 euron uhkasakko – Attendo Rantalan henkilöstömäärä saatava kuntoon

Länsi- ja Sisä-Suomi

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on asettanut Attendo Oy:lle 350 000 € uhkasakon, koska  Attendon hoivakoti Rantalassa ei ole riittävästi hoitohenkilöstöä. Attendo Oy:llä on aikaa 2.5.2019 mennessä korjata tilanne niin, että Rantalassa on asiakkaiden palvelutarpeeseen nähden riittävä määrä henkilöstöä.

Jyväskylän kaupunki, Muuramen kunta ja aluehallintovirasto ovat tehneet hoivakoti Rantalaan useita valvontakäyntejä maaliskuusta 2018 lähtien. Valvontakäynneillä on todettu hoidon laadussa olevan puutteita, mikä johtuu pääosin riittämättömästä hoitohenkilöstön määrästä. Attendo Oy:n edustajien kanssa on käyty neuvotteluja tilanteen korjaamiseksi.

Päätös uhkasakon asettamisesta tehtiin, koska tilanne hoivakoti Rantalassa ei ole vieläkään lain edellyttämällä tasolla. Henkilöstöresurssin vajaus on jatkunut hoivakodissa useita kuukausia, mikä vaarantaa asiakasturvallisuutta. 

Valvonnan perusteella määriteltiin Rantalan henkilöstötarpeeksi seuraava:

  • Asiakkaiden tarpeisiin perustuvan hoitohenkilöstömitoituksen tulee olla 0,6 hoitotyöntekijää asiakasta kohden.
  • Hoitohenkilöstömitoituksessa hoiva-avustajia voi olla yksi 15 asukasta kohden.
  • Sairaanhoitajia tulee olla neljä, kuten yksikön luvassa on määritelty.
  • Tukipalvelutehtävissä tulee olla 0,1 työntekijää asiakasta kohden, kuten yksikön luvassa on määritelty.

Attendo Oy:n tulee toimittaa aluehallintovirastoon selvitys Attendo Rantalan henkilöstötilanteesta viimeistään 3.5.2019.


Lisätietoja:
ylitarkastaja Jaana Aarnio, puh. 0295 018 576
peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue
etunimi.sukunimi@avi.fi
Länsi- ja Sisä-Suomen AVI


Päivitetty