Tiedotteet 2019

Tälle sivulle on koottu vuonna 2019 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Aluehallintoviraston rahanpesun valvontarekisteri käyttöön 1.7.2019

Aluehallintoviraston valvomien yritysten ja yksityisten elinkeinonharjoittajien tulee hakeutua uuteen rahanpesun valvontarekisteriin. Rekisteriin voi hakeutua 24.6. alkaen sähköisellä lomakkeella.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto valvoo omalta osaltaan rahanpesulain noudattamista valtakunnallisesti. Rahanpesulain tavoitteena on estää rahanpesua ja terrorismin rahoittamista, edistää tällaisen toiminnan paljastamista sekä tehostaa rikoksen tuottaman hyödyn jäljittämistä ja takaisinsaantia. 

Aluehallintovirasto ottaa käyttöön rahanpesun valvontarekisterin 1.7.2019. Rahanpesulaki edellyttää, että kaikkien aluehallintoviraston valvomien ilmoitusvelvollisten, jotka eivät vielä ole missään muussa aluehallintoviraston rekisterissä, on haettava rekisteröintiä tähän uuteen valvontarekisteriin.

Rahanpesun valvontarekisteri koskee

  • rahoitus- ja sijoituspalveluja tarjoavia tahoja 
  • laki-, kirjanpito- ja veroneuvontapalveluita tarjoavia tahoja 
  • tavara- ja taidekauppaa tekeviä tahoja, jotka ottavat vastaan käteismaksuja vähintään 10 000 euron edestä
  • valuutanvaihtajia ja yrityspalveluita tarjoavia tahoja, joiden on haettava lakkautettavista valuutanvaihtorekisteristä ja yrityspalvelurekisteristä rahanpesun valvontarekisteriin. 

Rekisteriin hakeudutaan sähköisellä lomakkeella 

Rahanpesun valvontarekisteriin hakeudutaan täyttämällä sähköinen hakemuslomake. Lomake on 24.6.2019 käytettävissä osoitteessa www.avi.fi/rahanpesun-valvonta.  Hakemuslomakkeelle täytetään perustiedot yrityksestä ja sen yhteyshenkilöstä. Kertaluonteinen rekisteröintimaksu (200-355 euroa) tulee maksettavaksi vasta kun sähköinen hakemuslomake on käsitelty.

Rahanpesulaissa on säädetty, että ilmoitusvelvollisten tulee toimittaa aluehallintovirastolle hakemus rahanpesun valvontarekisteriin kahden viikon siirtymäajan puitteissa eli 14.7.2019 mennessä. Lyhyen siirtymäajan vuoksi rekisteröintihakemusten käsittely voi aiheuttaa ruuhkaa aluehallintovirastossa. 

Yritys voi jatkaa toimintaansa normaalisti hakemuksen käsittelyn ajan. Puuttuva rekisteröinti ei myöskään aiheuta aluehallintovirastossa valvontatoimenpiteitä rekisterin voimassaolon ensimmäisten kuukausien aikana. Aluehallintovirasto ryhtyy myöhemmin syksyllä tarvittaviin toimenpiteisiin sen selvittämiseksi ovatko kaikki rekisteröitymisvelvolliset hakeutuneet rekisteriin.

Ilmoitusvelvolliset ovat avainasemassa

Ilmoitusvelvolliset yritykset ja yksityiset elinkeinonharjoittajat ovat avainasemassa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisessä ja selvittämisessä. 

Rahanpesulain mukainen ilmoitusvelvollisuus perustuu siihen, että ilmoitusvelvollisilla tahoilla on tavanomaisen toimintansa puitteissa mahdollisuus havaita rahanpesua ja terrorismin rahoitusta tai toimintaa, jota voidaan arvella käytettävän hyväksi näihin tarkoituksiin. 

Yritysten rekisteröinti rahanpesun valvontarekisteriin tehostaa aluehallintoviraston valvontatyötä. Se myös sujuvoittaa aluehallintoviraston ja ilmoitusvelvollisten välistä yhteydenpitoa koskien ohjeistusta sekä tietojen ilmoittamista ja keräämistä.

Lisätietoa: 


Päivitetty