Tiedotteet 2019

Tälle sivulle on koottu vuonna 2019 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Aluehallintovirasto valvoo eläinkuljetuksia Seinäjoen raveissa 28.11.2019

Länsi- ja Sisä-Suomi

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston eläinlääkärit valvovat Seinäjoen raveihin saapuvia kuljetuksia 28.11.2019. Viranomaisen tarkoitus on neuvoa ja opastaa sekä lisätä tietoa hevoskuljetuksia koskevista säädöksistä. Haluamme muistuttaa raveissa kävijöitä, että tarvittavat asiakirjat kulkevat mukana ravimatkalla ja ne on esitettävä pyydettäessä. Tarkastuksen vuoksi Seinäjoen raveihin saapuvien on hyvä varata hieman väljyyttä aikatauluunsa.

Aluehallintovirastot valvovat hevoskuljetuksia alueellaan yleensä kerran pari vuodessa. Kaupallisia kuljetuksia valvotaan Ruokaviraston määräyksestä tietty määrä vuosittain. Mikäli tarkastuksessa havaitaan puutteita, läänineläinlääkärit voivat antaa mm. ohjeita, neuvoja, kieltoja ja määräyksiä.

Kaupalliset kuljetukset

Hevosten kuljetuksista osa luokitellaan ns. kaupallisiksi kuljetuksiksi. Kaupallisesta kuljetuksesta voi olla kyse, jos kuljetusmatka on yli 65 km ja kuljetus liittyy liiketoimintaan, vaikka siitä ei erikseen laskutettaisikaan. Kaupallisen kuljetuksen ollessa kyseessä, vaaditaan eri luvat alle ja yli kahdeksan tunnin kuljetuksiin. Molemmissa tapauksissa kuljettajalla tai kuljetuksesta vastaavalla yrityksellä tulee olla kuljetuslupa. Lisäksi kuljettajalla täytyy olla pätevyystodistus. Yli kahdeksan tunnin kuljetuksissa ajoneuvolla on lisäksi ajoneuvoa koskevat laajemmat hyväksymisvaatimukset.

Lisätietoa kaupallisista kuljetuksista löytyy Ruokaviraston tänä syksynä julkaisemasta sähköisestä oppaasta  https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/elaintenpito/uutiset/opas-kaupallisten-kuljetusten-elainsuojeluvaatimuksista-julkaistu/

 

Kuva Terhi Simonen-Jokinen

Hevosten kuljetuksia koskeva lainsäädäntö

Kaikkia hevosten kuljetuksia koskee eläinsuojelulaki ja laki eläinten kuljetuksesta: https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2006/20061429

sekä Neuvoston asetus (EY 1/2005) eläinten suojelusta kuljetuksen ja siihen liittyvien toimenpiteiden aikana: https://mmm.fi/documents/1410837/1818168/elainkuljetusasetus_1_2005_fin.pdf/1b014cfd-801c-44a8-b9eb-dfe51e96e51c/elainkuljetusasetus_1_2005_fin.pdf

 

Lisätietoja:  

läänineläinlääkäri Terhi Simonen-Jokinen p. 0295 018 554
läänineläinlääkäri Annika Hippi p. 0295 018 846


Päivitetty