Tiedotteet 2019

Tälle sivulle on koottu vuonna 2019 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Aluehallintovirasto pitää Siun soten selvitystä yhteispäivystyksen kesän 2019 toiminnasta riittävänä

Itä-Suomi

Aluehallintovirasto kehotti päätöksessä 10.5.2019 Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymää (Siun sote) huolehtimaan joustavista rekrytointikäytännöistä, jotta henkilöstön määrä ja osaaminen yhteispäivystyksessä ja päivystysosastolla on riittävää ja hoito on potilasturvallista. Aluehallintovirasto pyysi kuntayhtymän hallitukselta selvitystä yhteispäivystyksen ja päivystysosaston kesän 2019 toiminnasta.

Selvityksen perusteella aluehallintovirasto totesi Siun soten arvioivan päivystyksen toimintaa ja potilasturvallisuutta aktiivisesti, mitä pidetään tärkeänä ja myönteisenä.

Selvityksen mukaan henkilöstömäärä oli kesällä 2019 selkeästi paremmalla tasolla kuin kesällä 2018. Perusmiehitystä oli vahvistettu ja kuormitustilanteisiin on olemassa toimintamalli ja ohjeistus. Kuormitustilanteita ennakoidaan reaaliaikaisella kuormitusmittarilla.

Päivystyksen henkilöstörakenteesta johtuen on laskimoon annettavaan lääkitykseen luvan saaneiden ammattilaisten määrä toivottua pienempi. Asiaa korjataan vaikuttamalla henkilöstörakenteeseen eläköitymisten yhteydessä. Perehdytettävän henkilöstön määrä on osassa työvuoroja varsin suuri, minkä vuoksi aluehallintovirasto pitää tärkeänä huomion kiinnittämistä riittävään perehdytykseen jatkossakin.

Potilasturvallisuutta kuvaavien suureiden osalta aluehallintovirasto ei havaitse huolestuttavaa ja toteaa käytössä olevan asianmukaisten laatutyön käytäntöjen, joilla toimintaa jatkuvasti kehitetään.

Lisätietoja
aluehallintoylilääkäri Tuula Tarkiainen, p. 0295 016 910, etunimi.sukunimi@avi.fi, Itä-Suomen aluehallintovirasto


Päivitetty