Tiedotteet 2019

Tälle sivulle on koottu vuonna 2019 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Aluehallintovirasto ja kunnat tiivistävät vanhuspalvelujen valvontayhteistyötä

Lounais-Suomi

Kuntien valvontaroolin vahvistaminen oli keskeisesti esillä Lounais-Suomen aluehallintoviraston ja Valviran järjestämässä seminaarissa, jonka kohdeyleisönä oli kuntien ja kuntayhtymien vanhustenhuollon johtajat ja esimiehet, asiakas- ja potilasturvallisuuden vastuuhenkilöt sekä luottamushenkilöt.

Seminaari "Ikäihmisten palvelut: Palveluiden laadun varmistaminen" järjestettiin Turussa 20.11.2019 Lounais-Suomen aluehallintoviraston ja Valviran toimesta. Tilaisuuteen osallistui lähes 90 alan ammattilaista.

– Meitä ilahduttaa, että seminaari houkutteli osallistujia lähes jokaisesta kunnasta. Se osoittaa, että vanhusten palvelujen kehittäminen ja vaikuttava valvonta ovat alan ammattilaisille tärkeää. Valvontaresurssien ollessa rajalliset kunnan ja aluehallintoviraston tulee tehdä entisistä tiiviimpää yhteistyötä", pohtii sosiaalihuollon ylitarkastaja Marjo Henrichson Lounais-Suomen aluehallintovirastosta.

Aluehallintoviraston edustajat esittävät puheenvuoroissaan ajatuksia muun muassa siitä, miten avin ja kuntien yhteistyötä kehittämällä vahvistetaan kuntien valvontaroolia.

Tulevaisuudessa lisätään mm. yhteisiä tarkastuksia hoivakoteihin, ja saatujen havaintojen pohjalta määritellään tarvittavat kehittämistoimet. Kunnan tehtäväksi jää seurata kehittämistoimien toteutumista hoivakodissa ja kehittämistyön riittävyydestä raportoiminen aluehallintovirastolle. Aluehallintovirasto voi myös pyytää kunnan valvovaa viranomaista tekemään tarkastuskäynnin hoivakotiin ja antamaan selvityksensä tilanteesta ja mahdollisesti tarvittavista toimenpiteistä.

Näin saadaan tiivistettyä aluehallintoviraston ja kuntien yhteistyötä sekä tehostettua palvelujen valvontaa. Toivottavaa kuitenkin on, että hoivakotien omavalvonta toimii, jolloin hoivakodit saavat epäkohdat ja ongelmatilanteet nopeasti korjattua.

Seminaarissa puheenvuoroja pitivät myös edustajat Valvirasta, eduskunnan Ihmisoikeuskeskuksesta, sosiaali- ja terveysministeriöstä, Porin kaupungista ja Hoitotyön tutkimussäätiöstä.

Seminaarin materiaalit löytyvät aluehallintoviraston tapahtumakalenterista (avi.fi).

Lisätietoa:
Marjo Henrichson, Nina Siro-Södergård, Tarja Hagback
sosiaalihuollon ylitarkastajia, Lounais-Suomen aluehallintovirasto
etunimi.sukunimi(at)avi.fi

 


Päivitetty