Tiedotteet 2019

Tälle sivulle on koottu vuonna 2019 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tiedotteet 2019

10 miljoonaa euroa nuorten hyvinvoinnin tukemiseen ja nuorisotyön kehittämiseen Etelä-Suomessa

 

Etelä-Suomi

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt kevään 2019 aikana avustuksia lasten ja nuorten osallisuutta, yhdenvertaisuutta ja elämänhallintaa tukevaan toimintaan. Avustuksilla lisätään kaikille lapsille ja nuorille avoimia harrastusmahdollisuuksia, tuetaan etsivää nuorisotyötä ja nuorten työpajatoimintaa sekä kehitetään uusia nuorisotyön työtapoja, verkostoja ja palvelujen laatua.

Hyvinvointia harrastuksilla

Valtionavustuksella järjestettyyn lasten ja nuorten paikalliseen harrastustoimintaan osallistuu Etelä-Suomen alueella yli 30 000 lasta ja nuorta. Avustuksella toteutetaan eri teemaisia harrastekerhoja ja päiväleirejä. Päiväleirit järjestetään koulujen loma-aikoina, jolloin monien lasten vanhemmat ovat vielä työssä. Toiminta on kaikille avointa ja maksutonta tai kohtuuhintaista.

Suurin osa toiminnasta toteutetaan kouluilla, nuorisotiloissa tai muissa lasten ja nuorten lähiympäristöissä. Säännöllisellä ja pitkäjänteisesti toteutettavalla harrastustoiminnalla saavutetaan monia hyvinvointivaikutuksia. Harrastuksissa lapset ja nuoret solmivat ystävyyssuhteita ja turvallisia aikuissuhteita ja oppivat toimimaan erilaisissa ryhmissä. Lisäksi he oppivat erilaisia käytännön taitoja ja projektien toteuttamista.

Yksi harrastustoimintaa järjestävistä avustuksensaajista on Hämeenlinnan seudun 4H-yhdistys. Lapsi- ja nuorisotyön koordinaattorina työskentelevä Ilona Härö kertoo, että useissa 4H-kerhoissa vahvistetaan kestävää elämäntapaa, luontosuhdetta ja arjen taitoja, esimerkiksi ruuanlaittoa, erätaitoja, ajotaitoa tai auton korjausta.

– Valtionavustuksella kerhoihin palkataan ohjaajiksi aikuisia, joilla riittää aikaa ja huolenpitoa lapsille ja nuorille. Toimintaa voidaan avustuksen turvin järjestää myös maaseudulla ja pitäjissä, jossa harrastusmahdollisuuksia on vähän, Härö summaa. – Lisäksi avustuksella voidaan vastata ajankohtaisiin tarpeisiin, kuten tällä hetkellä poikia kiinnostavien harrastusmahdollisuuksien tarjoamiseen, jatkaa Härö.

Tarpeisiin vastaavia palveluja ja suuntaa tulevaan

Etsivä nuorisotyö ja nuorten työpajatoiminta ovat kohdennettua nuorisotyötä, joka on tarkoitettu koulutuksen tai työelämän ulkopuolella tai muulla tavoin syrjäytymisvaarassa oleville, alle 29-vuotiaille nuorille. Tavoitteena on ehkäistä nuorten syrjäytymistä yhteiskunnasta. Toimintaa tarjoavat kaupungit ja kunnat, koulutuskuntayhtymät, säätiöt, yhdistykset ja osakeyhtiöt.

Etsivän nuorisotyön valtionavustuksella palkataan Etelä-Suomen alueella 52 organisaatioon yhteensä noin 150 työntekijää. Etsivät nuorisotyöntekijät kohtaavat vuosittain 6 000 nuorta. He kulkevat nuorten rinnalla, tukevat voimavarojen ja vahvuuksien löytämisessä ja ohjaavat nuoria heidän tarvitsemiensa palveluiden piiriin, jotta polku koulutukseen tai työelämään ei pääse katkeamaan.

Nuorten työpajatoiminnan avustusta myönnettiin 55 toiminnan tarjoajalle yhteensä lähes 200 valmentajan palkkaamiseksi. Vuosittain työpajoilla tarjotaan työ- ja yksilövalmennusta noin 5 000 nuorelle. Työpajatoiminnassa nuorille tarjotaan mahdollisuus ohjattuun ja tuettuun työntekoon, jonka ohessa vahvistetaan nuorten arjenhallinta-, opiskelu- ja työelämätaitoja sekä osallisuuden ja yhteisöllisyyden tunnetta. Nuorten työpajatoiminnan tavoitteena on tukea nuorten siirtymistä koulutukseen tai työelämään.

Kehittämisavustuksilla tartutaan ajankohtaisiin ilmiöihin ja parannetaan laatua

Nuorisoalan kehittämishankkeissa vastataan ajankohtaisiin ilmiöihin kehittämällä toimintaa ja uudistamalla palveluja yhdessä nuorten ja nuorten parissa työskentelevien kanssa.  Tänä keväänä avustetuissa hankkeissa keskeisiä aiheita olivat nuorten osallisuus- ja vapaaehtoistoiminta, kulttuurien välinen dialogi ja ymmärtäminen sekä jengiytymisen ja radikalisoitumisen estäminen. Digitaalisen nuorisotyön hankkeissa korostuivat nuorten oma tekeminen sekä teknologiakasvatuksellisen työotteen kehittäminen alalla.

Etelä-Karjalassa kunnat ovat yhdistäneet voimansa nuorisopalveluiden laadun yhtenäistämiseksi koko maakunnan alueella. – Hankkeellamme haetaan yhteistä linjaa laadukkaaseen eteläkarjalaiseen nuorisotyöhön ja mittaristoa työn raportoimiseksi myös päättäjille, kertoo Kimmo Hölkki Lappeenrannan kaupungin nuorisotoimesta.  

– Valtionavustus mahdollistaa meille hanketyöntekijän, joka voi keskittyä alueelliseen koordinointiin ja tukea laadun kehittämistä myös niissä kunnissa, joissa nuorisotyötä tekee vain yksi työntekijä, Hölkki jatkaa.
 

Myönnetyt valtionavustukset (pdf)

http://www.avi.fi/web/avi/nuoriso#

 

Lisätietoja:
Kaija Blom, suunnittelija, p. 0295 016 265
Tiina Mattila, ylitarkastaja, p. 0295 016 555
Kati Myyryläinen, suunnittelija, p. 0295 016 446
Mari Puhakka, ylitarkastaja, p. 0295 016 560
Liisa Sahi, ylitarkastaja, p. 0295 016 563
etunimi.sukunimi@avi.fi

Etelä-Suomen AVI


Päivitetty